17. maj 2014. XXXIII Timočki medicinski dani

 • 17. i 18. maj 2014.
 • Dom zdravlja, Zaječar.
 • Akreditovan Odlukom ZSS pod red. br. A-1-3077/2013 za lekare, stomatologe, farmaceute i biohemičare sa 11 bodova za predavače, 9 za usmenu prezentaciju, 7 za poster prezentaciju i 5 za pasivno ucešće.
 • Više informacija [OVDE].
 • Program:

Subota, 17. maj. 2014.

 • 8:00-8:45
  Registracija učesnika
 • 8:45-9:35
  Svečano otvaranje i koktel dobrodošlice
  Radno Predsedništvo: Bratimirka Jelenkovic, Nebojša Paunković, Dragan Delic, Dušan Bastać
  Gosti: Kamerni hor Lavirint: Iz Rukoveti – Stevan St. Mokranjac
 • 9:35-10:00
  Plenarno predavanje:
  Ivan Paunović
  „Hirurško lecenje oboljenja nadbubrežne žlezde“
 • 10:00-13:30 Sesija: Konzervativna medicina i dijagnostika (I deo)
  Radno Predsedništvo: Dragan Delić, Maja Jovanović, Predrag Marušić, Nenad Ristović, Aleksandar Petrović
 • 10:00-11:50
  Kratki seminar: „Infektivna oboljenja-šta je novije u saznanjima?“
 • 10:00-10:25
  Dragan Delić
  „Znacaj infektivnih bolesti u XXI veku: Od zablude do istine“
 • 10:25-10:50
  Maja Jovanović
  „Mesto i podrška psihijatara u detekciji i lecenju HHC kod IV zavisnika-viđenje infektologa“
 • 10:50-11:15
  Miodrag Vrbić
  „HIV infekcija“
 • 11:15-11:35
  Vesna Mihailović
  „Uticaj antiretrovirusne terapije i koinfekcija B i C hepatitisom na biohemijske parametre jetrine funkcije kod obolelih od AIDS-a“
 • 11:35-11:50
  Kafe pauza
 • 11:50-12:15
  Biljana Mijović
  „Epidemiologija i prevencija bolnickih proliva koje izaziva Clostridium difficile“
 • 12:15-12:25
  Slađana Anđelić
  „Savremeni modeli prijemno-distributivnog centra u Srbiji – call centar gradskog zavoda za hitnu medicinsku pomoć Beograd“
 • 12:25-13:30 Sesija usmenih prezentacija: Konzervativna medicina i dijagnostika
  Radno Predsedništvo: Dušan Bastać, Ivan Ranković, Vesna Šavija Dorđević
 • 13:30-14:40
  Otvaranje izložbe fotografija lekara fotoamatera „Ad manum medici“
 • Pauza za ručak
 • 14:40-17:30 Sesija: Hirurgija i srodne grane
  Radno Predsedništvo: Ljubomir Panajotović, Miroslav Stojanović, Milomir Marinković
  Plenarna predavanja
 • 14:40-15:05
  Ljubomir Panajotović
  „Povrede šake – Savremeni pristup lecenju“
 • 15:05-15:30
  Miroslav Stojanović
  „Mulitidisciplinarni princip u dijagnostici i lecenju metastaza kolorektalnog karcinoma u jetri“
 • 15:30-15:45 Sesija usmenih prezentacija: Hirurgija i srodne grane
  Radno Predsedništvo: Ljubomir Panajotović, Miroslav Stojanović, Milomir Marinković
 • 15:45-16:10 Sesija: Stomatologija
  Radno Predsedništvo: Vesna Petković, Rade S. Živković, Ivica Stancić
  Plenarna predavanja
 • 15:45-16:10
  Rade S. Živković
  „Kojim putem u zbrinjavanju abrazije zuba“
 • 16:10-16:35
  Ivica Stancić
  „Gerontostomatologija u svakodnevnoj klinickoj praksi“
 • 16:35-16:50
  Kafe pauza
 • 16:50-18:05 Sesija poster prezentacija: Konzervativna medicina i dijagnostika, hirurgija, stomatologija
  Radno Predsedništvo: Zoran Jelenković, Vinka Repac, Jovica Pavlović
 • 20:30
  Svečana večera (Restoran Vienna, Zajecar)

Nedelja, 18. maj. 2014.

 • 9:00-10:40 Sesija: Konzervativna medicina i dijagnostika – (II deo)
  Radno Predsedništvo: Dragan Zdravković, Bratimirka Jelenković, Dragana Tomić-Naglić
 • 9:00-10:40
  Kratak seminar: „Gojaznost i dijabetes tipa 2 – nešto novije“
  Plenarna predavanja
 • 9:00-9:25
  DraganZdravković
  „Klinicke i metabolicke karakteristike u podgrupi metabolicki zdravih gojaznih adolescenata“
 • 9:25-9:50
  Dragana Tomić-Naglić
  „Prevencija globalnog kardiometabolickog rizika kod gojaznih“
 • 9:50-10:15
  Milena Mitrović
  „Znacaj prevencije i rane dijagnostike hronicnih komplikacija šećerne bolesti“
 • 10:15-10:40
  Miodrag Đorđević
  „Savremena terapija tipa 2 dijabetesa“
 • 10:40-10:50
  Kafe pauza
 • 10:50-13:15 Sesija: Preventivna medicina, javno zdravlje
  Uvodna predavanja Đorđe Moravcević
  „Proizvodnja i upotreba zdravstveno bezbednog povrća“
 • Biljana Kocić
  „Antropometrijski parametri kao faktori rizika za nastanak raka dojke u žena“
 • 11:45-13:45 Sesija usmenih prezentacija: Preventivna medicina, javno zdravlje
  Radno Predsedništvo: Predrag Marušic, Brankica Vasić, Sonja Antonijević
 • 13:45-14:45 Sesija poster prezentacija: Preventivna medicina, javno zdravlje, kazuistika
  Radno Predsedništvo: Olgica Radovanović, Vera Najdanovic-Mandic, Lucija Hristov-Mitić
 • 14:45-15:30
  Pauza za ručak
 • 15:30-16:00
  Sponzorisano predavanje HEMOFARM Lidija Magarašević
  „Terapija glaukoma – VISUS u fokusu!“
 • 16:00-16:30 Sesija usmenih prezentacija: Kazuistika
  Radno Predsedništvo: Željka Aleksić, S Anđelković, Davor Mladenović
 • 16:45-17:30 Sesija usmenih prezentacija: Istorija medicine, umetnost i medicina
  Radno Predsedništvo: Bojana Cokić, Nebojša Paunkovic, Petar Paunović, Zoran Joksimovic
 • 17:30-18:30 Sesija usmenih prezentacija: Radovi mladih autora
  Radno Predsedništvo: Emil Vlajić, Dušan Bastać, Zoran Jelenković
 • 18:30
  Dodela potvrda o ucešću
  Svecano zatvaranje XXXIII TMD

Radovi
Subota, 17. april 2014.

 • 12:25-13:30 Konzervativna medicina i dijagnostika
  Usmene prezentacije
 • M. Vučković, N. Menković, J. Markov, M. Ilić, A. Petković, I. Koncar, L. Davidović, D. Mašulović
  „Uloga MDCT u planiranju operativog pristupa aneurizme aorte i postoperativnom praćenju“
 • V. Šavija Đorđević, M. Žikić, T. Kostić
  „Primena razlicitih dijagnostickih metoda kod dijagnostikovanja duodenalne fistule“
 • M. Branković
  „Terapijski pristupci u anafilaksi i sistemskim alergijama“
 • M. Čukanović, J. Stepković, M. Simić, A. Čukanović
  „Da li blagovremeno prepoznajemo šećernu bolest kod dece“
 • I. Ranković, I. Đuric-Filipović, J. Martinov, D. Miletić, Đ. Ćulafić, M. Stojanović, A. Antić, N. Antonijević, N. Grubor, J. Mannath, M. Perišić
  „Ishemijski hepatitis: metabolički sindrom i inflamacija kao nove terapijske mete“
 • D. Bastać, D. Lović, Z. Joksimović
  „Mikroalbuminurija i hipertrofija miokarda leve komore u arterijskoj hipertenziji“
 • 15:30-15:45 Hirurgija i srodne grane
  Usmene prezentacije
 • Lj. Milošević, K. Jovanović, Lj. Milošević
  „Akutni respiratorni distres sindrom nova berlinska definicija ARDS u kliničkoj praksi“
 • D. Stanković, A. Nikolić
  „Profilaksa postoperativne mučnine i povraćanja (PONV) kod ambulantnih intervencija izvedenih u anesteziji – naša iskustva“
 • 16:50-18:05 Konzervativna medicina i dijagnostika, hirurgija, stomatologija
  Poster prezentacije
 • I. Hrnjaković Cvjetković, A. Patić, N. Nikolić, G Kovacević, J. Radovanov, A. Jovanović Galović, V. Milošević
  „Infekcije virusima parainfluence u dece i odraslih“
 • M. Vucković, N. Menković, M. Ilić, J. Markov, A. Petković, M. Stojanović, Ž. Marković, D. Mašulović
  „Takayasu arteritis – od pretpostavke do MDCT-om potvrđene dijagnoze“
 • M. Đorđević, M. Jelenković, D. Mitrović
  „Trajanje dijabetesne ketoacidoze pri primeni savremenih terapijskih algoritama“
 • B. Vukašinović
  „Sniženje vrednosti glikoziranog hemoglobina kombinovanjem Metformina i Repaglinida u terapiji dijabetesa tipa 2“
 • B. Vukašinović
  „Postprandijalna glikemija kao prediktor mikrovaskularnih komplikacija“
 • S. Milošević, L. Hristov Mitić, S. Antonijević
  „Implementacija kliničkog puta za dijabetes mellitus“
 • E. Miletić, D, Mitrović, S. Mihajlović, M. Timilijić
  „Arterijska hipertenzija kod pacijenata hitne pomoći“
 • M. Nikolić
  „Bisoprolol i Nebivolol u monoterapiji kod pacijenata sa novodijagnostikovanom hipertenzijom“
 • R. Jashari
  „Epilepsija izazvana ishemičnim cerebrovaskularnim insultom“
 • A. Aleksić, Ž. Aleksić, S. Manić, V. Mitov, A. Jolić, D. Vešović
  „Da li jednostavni klinički parametri mogu biti prediktoriishoda medikamentne tirosupresivne terapije“
 • A. Gondoš, A. Ćirić, M. Jokšić Zelić, A. Vasić, E. Benarik, L. Kadaš
  „Pogrešna procena ili pogrešna informacija“
 • V. Repac, B. Stanimirov, I. Lukić
  „Ispitivanje vidne oštrine malog deteta-naša iskustva“

Radovi

 • V. Repac, I. Lukić
  „Vidna oštrina zaposlenih u Domu zdravlja Žitište“
 • I. Matić, M. Miljković, Z. Habe, D. Ilić, O. Matkić
  „Akutni pankreatitis – izbor metode lečenja“
 • Lj. Milošević, J. Jovanović, I. Milanović, M. Jovanović, Lj. Milošević
  „Višeplodne trudnoće i IVF“
 • B. Đorđević, J. Žikić
  „CAD/CAM (computer-aided design/computer-aided manufacture) postupak“
 • V. Petković, L. Milovanović
  „Savremeni princip protetskog lečenja endodonski zbrinutih zuba“

Nedelja, 18. april 2014.

 • 11:45-13:45 Preventivna medicina, javno zdravlje
  Usmene prezentacije
 • M. Kostić, S. Stević, Z. Velicković
  „Bakterijski uzročnici enterokolitisa na teritoriji grada Niša“
 • I. Đurić-Filipović, I. Ranković, Đ. Filipović, M. Tasić
  „Zdravstveni radnici i vakcinacija protiv gripa“
 • M. Avramović, S. Živković, D. Vuksanović, M. Mihajlović, N. Jovanović, A. Bojanić
  „Rak glića materice na Rasinskom okrugu i izazovi u sprovođenju nacionalnog skrining programa“
 • V. Najdanović-Mandić, A. Veljković
  „Znanje zaječarskih osmaka o kontracepciji i polno prenosivim bolestima 2014. godine“
 • V. Andrejević, B.Radivojević, M.Ilić
  „Reproduktivno zdravlje studenata, znanja o HIV-u i PPB“
 • B. Vasić, B. Jelenković, B. Kostić, Lj. Tešanović, D. Petrović
  „Učestalost štetnih navika, pušenje cigareta i konzumiranja alkohola kod adolescenata u Zaječaru“
 • V. Andrejević, B. Radivojević
  „Zavisnost od interneta kao problem mladih“
 • B. Radivojevic, V. Andrejevic
  „Navike u ishrani i fizička aktivnost studenata“
 • B. Jelenkovic, B. Vasic, I. Novaković
  „Porođajna težina i faktori rizika za kardiovaskularna oboljenja (KVO) kod dečaka u 10. i 15. godini u JUSAD studiji“
 • N. Savić, M. Nikolić, B. Radojević
  „Uticaj indeksa telesne mase na pojavu znakova polnog sazrevanja i pojavu“
 • M. Nikolić, N. Savić, B. Radojević
  „Uticaj indeksa telesne mase na pojavu znakova polnog sazrevanja kod dečaka“
 • R. Žikić
  „Kada kod urologa?“
 • 13:45-14:45 Preventivna medicina, javno zdravlje, kazuistika
  Poster prezentacije
 • S. Antonijević, L. Hristov Mitić, S. Milošević
  „Epidemija hepatitisa a na teritoriji Novog Sela“
 • G. Kovacević, L. Turo, Ž. Vinarž, G. Marinković, B. Brašanac, D. Vuleta, N. Rodić, S. Tica, V. Petrović, V. Milošević
  „Prevalenca infekcije humanim papiloma virusima kod devojaka srednjoškolske populacije i studenata u Novom Sadu“
 • D. Vešović, P. Radojković, M. Žilih
  „Prevalencija oboljenja koštano-zglobnog sistema kod službenika u banci – rezultati periodičnog lekarskog pregleda“
 • S. Mićković, S. Keković
  „Poremećaj metabolizma lipida kod zdravstvenih radnika“
 • S. Mićković, S. Keković
  „Zdravstveni radnici – pušači ili nepušači“
 • S. Antonijević, L. Hristov Mitić, S. Milošević
  „Prisustvo porodičnog nasilja kod pacijenkinja lekara opšte medicine“
 • M. Trailović, Ž. Savić Mitić, M. Cukić
  „Arteficijalni abortusi u Zdravstvenom centru Zaječar u periodu od 2009. do 2013. godine“
 • Lj. Pešić, Z. Milošević
  „Aktuelna javnozdravstvena problematika u oblasti populacije starih lica“
 • Lj. Milošević, M. Genčić, Lj. Milošević
  „Akutni pankreatitis usled primarnog hiperparatireoidizma: prikaz slučaja“
 • D. Vešović, P. Radojković, M. Žilih
  „Novootkriveni slučaj diabetes mellitus-a tokom sistematskog lekarskog pregleda – prikaz slučaja“
 • N. Đurić, R. Mitrović, M. Matović, Z. Đurić, N. Pakević, V. Jovanović
  „Izolovana povreda skrotuma prikaz slučaja“
 • G. Živanović, V. Glišić, Z. Ćirović
  „Sy carpal tunnel kao profesionalno oboljenje – prikaz slučaja“
 • A. Veljković, V. Najdanović Mandić
  „Prikaz slučaja dvanaestogodišnje trudnice“
 • D. Žorić
  „Klijent sa kojim je teže…“
 • I. Lukić, Dž. Abazović, V. Repac, B. Stanimirov, M. Andrić
  „PRP u lečenju rupture tetive duge glave bicepsa“
 • 16:00-16:30 Kazuistika
  Usmene prezentacije
 • N. Trailović, M. Trailović, D. Tiodorović-Živković
  „Acne vulgaris lečene izotretioninom – prikaz slučaja“
 • I. Stojanović, D. Mladenović
  „Maligni melanom analnog kanala – prikaz slučaja“
 • S. Anđelković
  „Malnutricija – prošlost ili naša sadašnjost“
 • 16:45-17:30 Istorija medicine, umetnost i medicina
  Usmene prezentacije
 • T. Jovanović, M. Jovanović, M. Stojanović
  „Trideset godina mamografske dijagnostike u Leskovcu“
 • M. Mladenović- Petrović, D. Mitrović, M. Bogoslović
  „Uloga manastira Sveti Dimitrije u lečenju stanovništva Bele Palanke i okoline“
 • B. Cokić
  „Down sindrom pre down sindroma“
 • N. Paunković, J. Paunković, K. Nikolić
  „Povodom 45 godina Zaječarske nuklearne medicine“
 • Z. Joksimović
  „Kratak istorijski prikaz merenja krvnog pritiska i lečenja hipertenzije“
 • 17:30-18:30 Radovi mladih autora
  Usmene prezentacije
 • D. Mitrović, J. Dorđević, D. Ćirić, E. Miletić, M. Bogoslović, M. Mladenović, M.Dorđević
  „Upotreba interneta kod đaka u Knjaževcu“
 • M. Bogoslović, M. Potić – Floranović, M. Stanojković Nikolić, D. Mitrović, M. Spasić, M. Mladenović — Petrović
  „Učestalost mentalnih poremećaja u službi opšte medicine Doma zdravlja Doljevac“
 • M. Dorđević, S. Milićević Mišić, S. Šeškar Stojancov
  „Trovanje korozivom – prikaz slučaja“
 • D. Stojanović, B. Jelenković, B. Vasić, M. Cvetković
  „Pojedine determinate stepena uhranjenosti devojčica pred upis u školu i u periodu adolescencije (u 7., 14. i 17. godini) generacije rođene 1996. godine u Zaječaru“
 • M. Cvetković, B. Jelenković, B. Vasić Brankica, D. Stojanović
  „Pojedine determinate stepena uhranjenosti dečaka pred upis u školu i u periodu adolescencije (u 7., 14. i 17. godini) generacije rođene 1996. godine u Zaječaru“
 • I. Milošević, D. Božilović, V. Jović
  „Obostrana donja luksacija ramenog zgloba – prikaz slučaja“
 • Plenarna predavanja: do 30 minuta po predavanju.
  Usmene prezentacije: Trajanje usmene prezentacije radova ograniceno je na 8 minuta.
  Poster prezentacije: nakon sesije usmenih predavanja, komisija će obići postere.
  Velicina postera 90 cm (širina) x 170 cm (visina). Molimo Vas da u vreme predstavljanja Vašeg postera budete ispred njega kako biste mogli da ucestvujete u diskusiji.
  Poster mora doneti izlagac licno a ne da bude poslat poštom ranije.
  Posteri treba da budu postavljani na panoe najkasnije 15 minuta pre pocetka poster sesije i uklonjeni sa panoa najkasnije 30 minuta nakon završetka poster sesije. Obezbeđen je materijal za fiksiranje postera na table.
  Evaluacija: svi ucesnici imaju obavezu da popune evaluacione listove (formulare) radi evaluacije i ocene Timockih medicinskih dana.
  Za vreme Timockih medicinskih dana biće organizovana prateća izložba farmaceutske industrije Vaucer za svecanu veceru dobićete prilikom registracije. Molimo da ga ponesete sa sobom.
This entry was posted in Kongresi i simpozijumi and tagged , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.
Add Comment RegisterOstavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

*

Možete koristiti ove HTML oznake i atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>