Tag Archives: terapija

24. januar 2015.

Sastanak Pedijatrijske sekcije SLD

Amfiteatar Instituta za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr Vukan Čupić“, ul. Radoja Dakića 6-8, Novi Beograd. Početak u 11:00 časova. Akreditovan je Odlukom Zdravstvenog saveta Srbije br. А-1-2758/14. Program:

Postavljeno u Stručni skupovi | Tagged , , , , , , , , , , , , | Ostavite komentar
27. novembar 2014.

Sastanak Kardiološke sekcije SLD

Amfiteatar hirurgije KBC „Zvezdara“, zgrada hirurgije, Dimitrija Tucovića 161. Početak u 15:00 časova. Tema: „Terapija akutne dekompenzovane srčane slabosti“. Program:

Postavljeno u Stručni skupovi | Tagged , , , , , , | Ostavite komentar
01. novembar 2014.

Sastanak AMN SLD „Gojaznost u dečjoj dobi“

Beograd, Hotel „Metopol Palace’’, kongresna sala „Nikola Tesla“, Bulevar kralja Aleksandra 69. Početak u 11:00 časova. Organizator: prof. dr Nedeljko Radlović, Akademija medicinskih nauka SLD.

Postavljeno u Stručni skupovi | Tagged , , , , | Ostavite komentar
30. oktobar 2014.

Sastanak Sekcije za dečju neuropsihijatriju SLD

Beograd, prostorije Klinike za neurologiju i psihijatriju za decu i omladinu, dr Subotića 6a. Početak u 13:00 časova. Tema: „Epileptički status kod dece: novi terapijski pristup“. Predavač: dr Ružica Kravljanac, Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije. Dr Suzana … Pročitaj više

Postavljeno u Stručni skupovi | Tagged , , | Ostavite komentar
03. oktobar 2014.

Sastanak Gerijatrijske sekcije SLD

Beograd, Kralja Milutina 52, Gradski zavod za gerontologiju i palijativno zbrinjavanje. Početak u 13:00 časova. Tema: „Srčana insuficijencija u starih: specifičnosti, savremena terapija i kvalitet života“. Sastanak Predsedništva Sekcije u 12:15 časova. Program:

Postavljeno u Stručni skupovi | Tagged , , , , | Ostavite komentar
25. april 2014.

Simpozijum „Plućna tromboembolija – bolest novog doba“

Divčibare, Konferencijska sala hotela “Divčibare”. Organizator: Pulmološka sekcija SLD. Akreditovan odlukom ZSS br. A-1-972/14 sa 11 poena za predavače i 5 za učesnike. Članovi SLD bez kotizacije, za ostale je 1.000 din na račun SLD. Broj mesta je ograničen na … Pročitaj više

Postavljeno u Kongresi i simpozijumi | Tagged , , , , , , , , , , , , | Ostavite komentar
25. april 2014.

Sastanak Sekcije za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju SLD

Mladenovac, Institut za rehabilitaciju – organizacioni deo „Selters“. Početak u 13:00 časova. U organizaciji sa Institutom za rehabilitaciju u Beogradu. Tema: „Specifičnosti rehabilitacije kod bolesnika starije životne dobi“. Akreditovan je odlukom ZSS sa 3 poena za predavače i 2 za … Pročitaj više

Postavljeno u Stručni skupovi | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , | Ostavite komentar
29. mart 2014.

Sastanak Sekcije za kliničku farmakologiju SLD

Beograd, prostorije SLD, Džordža Vašingtona 19. Tema: „Lekovi u terapiji kardiovaskularnih bolesti trudnica“. Rukovodilac: dr Branka Terzić, dr sci. med, specijalista kliničke farmakologije. Akreditovan je Odlukom ZSS br. A-1-999/14 kao kurs I kategorije sa 12 poena za predavače i 6 … Pročitaj više

Postavljeno u Stručni skupovi | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Ostavite komentar
29. mart 2014.

Dani opšte medicine 2014.

Beograd, “Dom garde“, Topčider, Gardijska bb. 29. i 30. mart 2014. Organizator: Sekcija opšte medicine SLD. Kotizacija: 4.800 din/dan. Uplatu izvršiti na t. r. br. 205-8041-21 poziv na br. 714/navedite dan. Poneti primerak potvrde o uplati. Program:

Postavljeno u Kongresi i simpozijumi | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Ostavite komentar
04. mart 2014.

Sastanak Sekcije za akupunkturu i Aktiva za kvantnu medicinu

Tema: „Su Jok terapija”. Predavač: prof. Vera Đorđević. Početak u 17:00 časova. Prostorije SLD, Džordža Vašingtona 19. Akreditovan Odlukom ZSS br. 336/A-1-3094/13 sa 2 boda za slušaoce i 3 za predavača.

Postavljeno u Stručni skupovi | Tagged , , , , , , , , | Ostavite komentar