Tag Archives: sindrom

28. januar 2015.

Simpozijum „Multidisciplinarni pristup problemu hiponatrijemija u jedinici intenzivne nege“

Velika sala UC KCS, I sprat. Početak u 12:00 časova. Organizator: UC i Kl. za gastroenterohepatologiju KCS. Moderatori: dr V. MILIVOJEVIĆ, prof. dr D. TOMIĆ. Program:

Postavljeno u Kongresi i simpozijumi | Tagged , , , , , , , | 1 Comment
24. januar 2015.

Sastanak Pedijatrijske sekcije SLD

Amfiteatar Instituta za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr Vukan Čupić“, ul. Radoja Dakića 6-8, Novi Beograd. Početak u 11:00 časova. Akreditovan je Odlukom Zdravstvenog saveta Srbije br. А-1-2758/14. Program:

Postavljeno u Stručni skupovi | Tagged , , , , , , , , , , , , | Ostavite komentar
22. novembar 2014.

Sedmi zajednički sastanak Pedijatrijske sekcije SLD i Udruženja pedijatara Makedonije

Leskovac, hotel „Pašina česma“. Početak u 11:30 časova. Aplikacija za akreditaciju sastanka je podneta Zdravstvenom savetu Srbije. Program:

Postavljeno u Stručni skupovi | Tagged , , , , , , , , | 2 Comments
09. septembar 2014.

19. Kongres medicinskih biohemičara sa međunarodnim učešćem

Beograd, Hotel M Best Western, Bulevar Oslobođenja 56a. 9-13. septembar 2014. U okviru Kongresa biće održan i 10. EFLM Balkanski simpozijum pod nazivom “Pedijatrijska laboratorijska medicina: neki aspekti gojaznosti, metaoličkog sindroma, neonatalnog skrininga, referentnih intervala i kritičnih vrednosti“. Program [OVDE].

Postavljeno u Kongresi i simpozijumi | Tagged , , , , , , , , , , | Ostavite komentar
07. jun 2014.

Kurs Akademije medicinskih nauka SLD

Beograd, prostorije SLD, ul. Kraljice Natalije 3/1. Tema: „Akutni bol u grudima – akutni koronarni sindrom: diferencijalna dijagnoza i komplikovane kliničke prezentacije sa poremećajem ritma“. Organizator: prof. dr Zorana Vasiljević. Akreditovan je Odlukom ZSS br. 153-02-1979/2014-01 za lekare sa 6 … Pročitaj više

Postavljeno u Stručni skupovi | Tagged , , , , , , , , | 3 Comments
17. maj 2014.

Sastanak Sekcije za anesteziologiju, intenzivno lečenje i terapiju bola SLD

Šabac, Narodno pozorište. Početak u 10:00 časova. Akreditovan Odlukom ZSS br. A-1-2305/13. Pored predavanja, predviđena je i praktična nastava (rad u grupi). 10:00-10:30 registracija učesnika, pozdravna reč i ulazni test Program: 

Postavljeno u Stručni skupovi | Tagged , , , , , , , , , , , , | 2 Comments
29. mart 2014.

Sastanak Sekcije za kliničku farmakologiju SLD

Beograd, prostorije SLD, Džordža Vašingtona 19. Tema: „Lekovi u terapiji kardiovaskularnih bolesti trudnica“. Rukovodilac: dr Branka Terzić, dr sci. med, specijalista kliničke farmakologije. Akreditovan je Odlukom ZSS br. A-1-999/14 kao kurs I kategorije sa 12 poena za predavače i 6 … Pročitaj više

Postavljeno u Stručni skupovi | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Ostavite komentar
27. mart 2014.

Sastanak Endokrinološke sekcije SLD

 „Periferna vaskularna bolest u tipu 2 dijabetesa, mogućnost predikcije nastanka i progresije“, dr Ljiljana Popović. „Metabolički sindrom i nealkoholna masna bolest jetre kod dece, adolescenata i mladih – efekti mediteranske ishrane“, prof. dr Vesna Dimitrijević Srećković. Beograd, prostorije SLD, Džordža … Pročitaj više

Postavljeno u Stručni skupovi | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Ostavite komentar
29. mart 2014.

Dani opšte medicine 2014.

Beograd, “Dom garde“, Topčider, Gardijska bb. 29. i 30. mart 2014. Organizator: Sekcija opšte medicine SLD. Kotizacija: 4.800 din/dan. Uplatu izvršiti na t. r. br. 205-8041-21 poziv na br. 714/navedite dan. Poneti primerak potvrde o uplati. Program:

Postavljeno u Kongresi i simpozijumi | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Ostavite komentar