16. jun 2016. Simpozijum o bolestima zavisnosti: „U susret promenama“

 • Simpozijum o bolestima zavisnosti „U susret promenamaBeograd, hotel Zira.
 • 16-17. jun 2016.
 • Početak u 09:00 časova.
 • Akreditovan je Odlukom ZSS br. A-1-566/16 sa 5 bodova za učesnike.
 • Kotizacija iznosi 3.000,00 din.
 • Program:
 • 16. jun 2016.
 • 09:00-10:00
  Registracija učesnika
 • 10:00-10:15
  Pozdravna reč
 • 10:15-10:30
  „U susret promenama – da li smo spremni?“
  Prim. dr Mira Kovačević
 • Predsedništvo
  Prof. Vučković, prof. Sakoman, prim. dr Kovačević
 • 10:30-11:00
  „Nacionalni monitoring centar – dosadašnja realizacija i pregled aktuelne situacije u Srbiji“
  Dr Jelena Janković
 • 11:00-11:30
  „Karakteristike ilegalnog tržišta droga i opioidnih lekova u Hrvatskoj“
  Prof. dr Slavko Sakoman
 • 11:30-12:00
  „Korelacija strukture ličnosti zavisnika i izbora psihoaktivne supstance“
  Prof. dr Nikola Vučković
 • 12: 00-12:30
  Kafe pauza
 • 12:30-13:00
  „Neuroplasticitet i bolesti zavisnosti“
  Prof. Aleksandra Dickov
 • 13:00-14:15
  „Komorbiditet u bolestima zavisnosti“
  Okrugli sto
  Prof. dr Slavica Đukić-Dejanović, prof. dr Vučković, prof. Dickov, prof. dr Zoričić, prof. dr Nastasić, prof. dr Mirjana Jovanović, mr sc. Snežana Alčaz, dr Verica Arsenijević, dr Jelena Brković
 • 14:15-15:30
  Pauza za ručak
 • Predsedništvo
  Prof. Jovanović, prof. Ignjatova-Kiteva, prof. Zoričić
 • 15:30-15:50
  „Rizik/benefit analiza korišćenja opijatskih agonista i antagonista kod psihijatrijskih pacijenata“
  Prof. dr Mirjana Jovanović
 • 15:50-16:10
  „Differences and similarities in treatment needs of the female drug users in region“
  Prof. dr Ljiljana Ignjatova Kiteva
 • 16:10-16:30
  „Adiktolog kao menadžer“
  Prof. dr Zoran Zoričić
 • 16:30-16:50
  „Izazovi, specifičnosti i perspektiva u tretmanu nehemijskih (biohevioralnih) zavisnosti u XXI veku“
  Prim. dr sc. Ivica Mladenović
 • 16:50-17:10
  „Uvođenje skrining programa alkoholizma u primarnu zdravstvenu zaštitu“
  Dr Marina Roganović
 • 17:10-18:00h
  Okrugli sto
  „Edukacija stručnjaka koji se bave bolestima zavisnosti“
  Prof. dr Ivan Dimitrijević, prof. dr Đukić-Dejanović, prof. dr Nastasić, prof. dr Mirjana Jovanović, prof. dr Vučković, prof. dr Dickov, prof. dr Zoričić, prof. Ignjatova
 • 17. jun 2016.
 • Predsedništvo
  Dr Kastelic, Antti Jaerventaus, Anja Mihevc
 • 09:30-10:00
  „Information and communication technologies in reducing drug related harms“
  Antti Jaerventaus, PhD
 • 10:00-10:20
  „Integracija različitih terapijsko-rehabilitacionih modaliteta bolesti zavisnosti. Intersektorska saradnja“
  Dr Andrej Kastelic
 • 10:20-10:50
  „Korelacija novih psihoaktivnih supstanci i komorbiditeta“
  Dr Nuša Šegrenc
 • 10:50-11:10
  „DrogArt i instalacija za samopomoć Reducer“
  Anja Mihevc
 • 11:10-12:00
  Okrugli sto: „Lečenje hemijskih i nehemijskih zavisnosti u privatnom setingu – izazovi i mogućnosti“
  Dr Knežević-Tasić, dr Ramah, dr Švrakić, dr Milivojević, dr Vorobjev, dr Slavica Knezhevikj-Gajdazis i dr.
 • 12:00-12:30
  Kafe pauza
 • 12:30-13:30
  „Uključivanje resursa lokalne zajednice u sveobuhvatni terapijsko-rehabilitacioni program za avisnike od psihoaktivnih supstanci“
  Okrugli sto
  Prof. dr Aleksandra Dickov, prof. dr Slavko Sakoman, dr Marina Roganović, prof. dr Ljiljana Ignjatova, dr Verica Arsenijević, prim. dr Mira Kovačević
 • 13:00-14:30
  Pauza za ručak
 • Sala 1
 • Predsedništvo
  Dr sci. Vučetić, dr Vujošević, dr Božović
 • 14:30-14:45
  „Roditeljstvo kod opijatskih zavisnica“
  Dr Aleksandar Vujošević
 • 14:45-15:00
  „Alkoholizam i partnersko nasilje“
  Dr Nataša Dostanić
 • 15:00-15:15
  „Jesmo li bliži kontroli žudnje u zavisničkom ponašanju?“
  Dr Svetlana Vučetić Arsić
 • 15:15-15:30
  „Zavisnice od opijata i seksualni komercijalni rad-sociomedicinski entitet ili ne?“
  Dr Silvela Božović
 • 16:00-16:15
  „Komorbiditet heroinske zavisnosti i Touret-ovog sindroma“
  Prikaz slučaja
  Dr Marija Sarajlija
 • 16:15-16:30
  Kafe pauza
 • 16:30-17:30
  „Perspektive i pravci razvoja klubova lečenih alkoholičara“
  Okrugli sto
  Prim. dr Mira Kovačević, prof. dr Petar Nastasić, prof. dr Nikola Vučković, prim. dr Ivica Mladenović, dr Aleksandar Vujošević, prof. dr Mirjana Jovanović, prof. dr Zoričić, prim. dr Miloš Pokrajac, dr Marina Roganović, dr Milica Nikić, Cvijeta Uskoković
 • 17:30-18:00
  Izlazni test, evaluaciona anketa, završna reč
 • Sala 2
 • 14:30-15:30
  „Specifičnosti programa za žene zavisnice od psihoaktivnih supstanci“
  Okrugli sto
  Prof. dr Ljiljana Ignjatova, dr Diana Raketić, prof. dr Aleksandra Dickov, prof. dr Slavko Sakoman, dr Tatjana Đurić, dr Slavica Knezhevikj-Gajdazis
 • Predsedništvo: dr Raičević, dr Arsenijević, dr Stojković
 • 15:30-15:45
  „Stigma i bolesti zavisnosti“
  Dr Stojana Raičević Čelebić
 • 15:45-16:00
  „Tretman lica po nalogu tužilaštva za odlaganje krivičnog gonjenja“
  Dr Verica Arsenijević
 • 16:00-16:15
  „Specifičnosti rada sa zavisnicima u Specijalnoj zatvorskoj bolnici u Beogradu“
  Dr Vladimir Stojković, dr Maja Paunović
 • 16:15-16:30
  „Mesto i značaj laboratorijske dijagnostike u lečenju zavisnika od psihoaktivnih supstanci“
  Dr Ljubiša Radivojević, mr ph. Nataša Zdravković
 • Kafe pauza
 • 16:45-17:15
  „Primer dobre prakse u saradnji zdravstvene institucije i lokalne zajednice u tretmanu zavisnika od supstanci“
  Prikaz slučaja
  Dr Boris Jovanović
 • 17:15-18:00
  Diskusija, izlazni test, evaluaciona anketa, završna reč
Ovaj clanak je postavljen u Kongresi i simpozijumi. Sacuvaj permalink.
Add Comment RegisterOstavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

*

Možete koristiti ove HTML oznake i atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>