30. septembar 2015. Sastanak Sekcije za medicinu rada SLD: „Dani medicine rada Zlatibor 2015.“

 • „Dani medicine rada Zlatibor 2015.“Zlatibor, Ustanova studentskih odmarališta – P. J. „Ratko Mitrović“.
 • 30. septembar – 3. oktobar 2015.
 • Organizator: Podružnica lekara Instituta za medicinu rada Srbije i SLD.
 • Program:
 • Sreda, 30. septembar 2015.
 • 19:00 – 19:15
  Svečano otvaranje – pozdravni govor
  Prof. dr Aleksandar Milovanović
 • 19:15 – 19:45
  „Nova zakonska regulativa o zaštiti podataka o ličnosti sa posebnim osvrtom na oblast zdravstva“
  Marinko Radić dipl. pravnik
 • 19:45
  Koktel
 • Četvrtak, 1. oktobar 2015.
 • KURS – „Zdravstveni kriterijumi za učesnike u saobraćaju (vozače)“
 • 08:30 – 09:00
  Registracija učesnika i popunjavanje ulaznog upitnika
 • 09:00 – 09:30
  „Analiza izveštaja prvostepenih komisija za vozače“
  Prim. dr Zoran Šekularac
  Dr Milan Petković, ortoped
 • 09:30 – 10:00
  „Analiza izveštaja drugostepene komisije za vozače“
  Prim. dr sci. Bogoljub Peruničić
 • 10:00 – 10:30
  Diskusija
 • 10:30 – 11:00
  Kafe pauza
 • 11:00 – 11:30
  „Pravilnik o bližim zdravstvenim uslovima za vozače iz 2011. – primedbe i sugestije“
  Prof. dr Aleksandar Milovanović
 • 11:30 – 12:00
  „Ocena sposobnosti za upravljanje motornim vozilima u saobraćaju u direktivama Evropske unije“
  Prim. mr. sci. dr Branka Šuštran
 • 12:00 – 12:30
  Diskusija
 • 12:30 – 15:00
  Pauza za ručak
 • 15:00 – 15:30
  „Neurološka oboljenja od značaja za upravljanje motornim vozilima u saobraćaju“
  Ass. dr sci med. Marko Ercegovac neurolog
 • 15:30 – 16:00
  „Značaj adekvatne psihološke procene za upravljanje motornim vozilima u saobraćaju“
  Slavica Jovičić, klinički psiholog
 • 16:00 – 16:30
  „Psihijatrijska oboljenja od značaja za upravljanje motornim vozilima u saobraćaju“
  Mr sci. dr med. Marjana Trkulja psihijatar
 • 16:30 – 17:00
  „Kardiovaskularni sistem i ocenjivanje zdravstvene sposobnosti za upravljanje motornim vozilima u saobraćaju“
  Dr Vesna Babić, internista – kardiolog
 • 17:00 – 17:30
  Kafe pauza
 • 17:30 – 18:00
  „Senzorni sistemi i zahtevi za bezbedno upravljanje motornim vozilima u saobraćaju“
  Dr Mlađan Todorović, oftalmolog
  Prim. mr sci. dr Dejan Ursulović
 • 18:00 – 18:30
  „Slip-apnea sindrom i ocena sposobnosti za upravljanje motornim vozilima u saobraćaju“
  Asist. mr sci. dr Martin Popević
 • 18:30 – 19:00
  „Uloga specijalista medicine rada u oceni radne sposobnosti profesionalnih vozača“
  Prim. dr sci. Bogoljub Peruničić
 • 19:00 – 19:30
  Vinjeta i rad po grupama
  Rad u grupi
 • Moderator
  Prim. dr sci. Bogoljub Peruničić
 • 19:30 – 20:00
  Diskusija i popunjavanje izlaznog upitnika
  Popunjavanje evaluacionog lista
 • Kurs je akreditovan odlukom ZSS br. 153-02-2580 / 2015-01 od 18.08.2015. godine pod evid. br. A-1-2442/15 sa po 10 bodova za predavače i sa po 5 bodova za slušaoce.
 • Petak, 2. oktobar 2015.
 • KURS – „Zdravstveni kriterijumi za ocenu sposobnosti radnika za rad na visini“
 • 08:30 – 09:00
  Registracija učesnika i popunjavanje ulaznog upitnika
 • 09:00 – 09:30
  „Rad na visini – uvodno predavanje“
  Prof. dr Petar Bulat
 • 09:30 – 10:00
  „Zahtevi čula vida za rad na visini“
  Dr sci. med. Srđan Borjanović
 • 10:00 – 10:30
  „Zahtevi kardiovaskularnog sistema za rad na visini“
  Dr Vesna Babić, internista – kardiolog
 • 10:30 – 11:00
  „Zahtevi lokomotornog sistema za rad na visini“
  Prim. dr Slobodan Popović, ortoped
 • 11:00 – 11:30
  Kafe pauza
 • 11:30 – 12:00
  „Psihijatrijski zahtevi za rad na visini“
  Mr sci. dr med. Marjana Trkulja, psihijatar
 • 12:00 – 12:30
  „Značaj adekvatne psihološke procene za rad na visini“
  Slavica Jovičić, klinički psiholog
 • 12:30 – 13:00
  „Neurološka oboljenja od značaja za rad na visini“
  Ass. dr sci med. Marko Ercegovac, neurolog
 • 13:00 – 15:00
  Pauza za ručak
 • 15:00 – 15:30
  „Zahtevi čula sluha i ravnoteže za rad na visini“
  Prim. mr sci. dr Dejan Ursulović
 • 15:30 – 16:00
  „Problemi medicine rada u ocenjivanju radne sposobnosti za rad na visini“
  Prof. dr Aleksandar Milovanović
 • 16:00 – 16:30
  Kafe pauza
 • 16:30 – 17:30
  Vinjeta i rad po grupama
  Rad u grupi
 • Moderator
  Prim. dr sci. Bogoljub Peruničić
 • 17:30 -18:00
  Diskusija
 • 18:00 – 18:30
  Popunjavanje izlaznog testa i evaluacionog upitnika
  *predavanje, vežbe, seminar, rad u grupi itd.
 • Kurs je akreditovan odlukom ZSS br. 153-02-2580/2015-01 od 18.08.2015. pod evid. br. A-1-2441/15 sa po 10 bodova za predavače i sa po 5 bodova za slušaoce.
 • Prijava za učešće na kursevima podnosi se elektronskim putem na e-mail office.luksim@gmail.com sa sledećim podacima:
  Ime i prezime
  Adresa stanovanja, e-mail adresa i kontakt telefon
  Kotizacija za učešće na oba kursa iznosi 8.000,00 dinara i uključuje:
  Koktel dobrodošlice
  Svečanu večeru
  Prisustvo predavanjima na oba kursa po programu
  Materijal za rad
  Dve kafe pauze dnevno u toku predavanja
  Cena svečane večere za učesnike koji nemaju uplaćenu kotizaciju je 2.000,00 dinara.
  Autobuski prevoz na relaciji Beograd – Zlatibor – Beograd: 2.200,00 dinara.
  Polazak autobusa je iz Beograda, ispred Instituta za medicinu rada Srbije „dr Dragomir Karajović“, Deligradska br. 29, u 13:00 časova, uz mogućnost priključenja učesnika skupa u mestima duž Ibarske magistrale.
 • Smeštaj na Zlatiboru:
  Smeštaj je organizovan u Ustanovi studentskih odmarališta P.J. „Ratko Mitrović“ do popune kapaciteta.
  U slučaju popune svih raspoloživih kapaciteta odmarališta u mogućnosti smo da Vam ponudimo smeštaj u drugim objektima na Zlatiboru.
  Cene smeštaja su:
  1/1 soba – 3.600,00 RSD dnevno po osobi
  1/2 soba – 3.120,00 RSD dnevno po osobi
  1/3 soba – 3.000,00 RSD dnevno po osobi
  BTO dnevno po osobi: 134,00 RSD
  Doplata za 1/1 sobu (kada se 1/2 soba koristi kao 1/1): 624,00 RSD dnevno.
  Način plaćanja: po predračunu.
  Tehnički organizator skupa je:
  TA „Luksim“, Vojvode Stepe 353, Beograd
Ovaj clanak je postavljen u Stručni skupovi. Sacuvaj permalink.
Add Comment RegisterOstavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

*

Možete koristiti ove HTML oznake i atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>