O Podružnici

Lekari Kliničkog centra Srbije, najveće zdravstvene ustanove u Srbiji, su više decenija na različite načine učestvovali u radu Srpskog lekarskog društva, a da nisu imali formiranu Podružnicu.

Zbog toga je, u dogovoru sa Upravom KCS, aprila 2010. pokrenuta inicijativa o njenom osnivanju i izvršena je anketa među lekarima više organizacionih jedinica. Određeni su poverenici i formiran inicijativni odbor.

Dana 17. maja 2010. u amfiteatru Klinike za neurohirurgiju je održan sastanak, na kome je bilo prisutno 26 poverenika.

Prof. Danica GrujičićIzabrano je privremeno Predsedništvo na čelu sa V.D. predsednika, prof. Danicom Grujičić, sekretarom dr Vladimirom Radakom i blagajnicom, dr Snežanom Tomanović. Na taj način je aktivnost Srpskog lekarskog društva institucionalizovana.

Članovi Podružnice u Skupštini SLD bili su doc. Ilijas Činara (Klinika za vaskularnu hirurgiju KCS), doc. Ana Vidović (Klinika za hematologiju KCS) i prof. Branislava Milenković (Klinika za pulmologiju KCS), a član predsedništva prof. Živan Maksimović (Klinika za vaskularnu hirurgiju KCS).

U okviru izbora na svim nivoima SLD 2011. godine su organizovani izbori stalne uprave Podružnice.

Prvi izborni saziv Skupštine Podružnice SLD KCS održan je 20. septembra 2011. u amfiteatru Klinike za neurohirurgiju, ali kvorum nije postignut.
Drugi izborni saziv Skupštine održan je 27. septembra 2011. godine u amfiteatru Klinike za neurohirurgiju.

Komisija u sastavu: prim. dr Dragana Maca Kastratović (predsednik), dr Rosanda Ilić (član) i dr Miloš Sladojević (član) je prebrojala glasove. Prostom većinom glasova je izabrana nova uprava Podružnice, članovi Skupštine SLD i član Predsedništva SLD.

Za predsednika Podružnice KCS izabrana je prof. dr Ana Šijački (Centar za naučnoistraživački rad KCS), za sekretara Podružnice KCS izabran je dr Vladimir Radak (Centar za naučnoistraživački rad KCS) i za blagajnika Podružnice KCS  izabrana je dr Snežana Tomanović (Služba za kliničku mikrobiologiju KCS).

Delegati u Skupštini SLD su doc. dr Ljiljana Vujotić (Klinika za neurohirurgiju KCS) i doc. dr Aleksandra Dudvarski Ilić (Klinika za pulmologiju KCS).

Član Predsedništva SLD iz Podružnice KCS je prof. dr Živan Maksimović (Klinika za vaskularnu i endovaskularnu hirurgiju KCS).

U okviru izbora na svim nivoima u SLD 4. juna 2015. godine organizovani su izbori i u našoj podružnici.

Komisija u sastavu: dr Vladimir Arsenijević (predsednik), dr Vera Vučićević (član) i dr Aleksandra Vasiljević (član) je prebrojala glasove. Prostom većinom glasova je izabrana nova uprava Podružnice, članovi Skupštine SLD, član Predsedništva SLD, članovi uže uprave Podružnice i članovi Nadzornog odbora.

Za predsednika Podružnice KCS izabrana je prof. dr Ana Šijački (Centar za naučnoistraživački rad KCS), za sekretara Podružnice KCS izabran je dr Vladimir Radak (Centar za naučnoistraživački rad KCS) i za blagajnika Podružnice KCS  izabrana je prim. dr Nevena Krstić, Klinika za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju KCS.

Delegati u Skupštini SLD su prim. dr Žana Stanković, Klinika za psihijatriju KCS i dr Ivan Ranković, Klinika za gastroenterologiju i hepatologiju KCS.

Član Predsedništva SLD je prof. dr Nenad Arsović, Klinika za ORL i MFH KCS.

Članovi uže uprave Podružnice su dr Nataša Mazić, Služba za bolničku epidemiologiju, dr Mirjana Stojković, Klinika za endokrinologiju i dr Ivan Ranković, Klinika za gastroenterologiju i hepatologiju KCS.

Članovi nadzornog odbora su Dr Tomislav Pejčić, Klinika za urologiju KCS, predsednik, dr Marko Andrejević, Služba za patohistologiju KCS, član i dr Aleksandra Radosavljević, Klinika za očne bolesti KCS, član.

Članovi Predsedništva podružnice iz ustanova KCS [OVDE]

Comments are closed.

Srpsko lekarsko društvo – Podružnica Klinički centar Srbije © 2012. Sva prava zadržana.