Škola kliničke ehokardiografije KCS – III osnovni kurs

 • Škola kliničke ehokardiografije KCS – III osnovni kursVreme održavanja:
  16. novembar 2015. – 14. februar 2016.
 • Mesto održavanja: Poliklinika KCS, Odeljenje neinvazivne dijagnostike i kliničke ehokardiografije
 • Organizator: Klinika za kardiologiju Kliničkog centra Srbije
 • Rukovodioci škole [OVDE]
 • Ciljna grupa: kardiolozi, internisti, pedijatri, kardiohirurzi, anesteziolozi i lekari na specijalizaciji iz ovih oblasti.
 • Trajanje kursa: 3 meseca
  Teorijska nastava: 2 nedelje
  Praktični rad sa pacijetima: 10 nedelja
  Posle završenog pismenog testa predviđeno je polaganje praktičnog ispita pred komisijom. Kandidati koji su sa uspehom završili kurs dobijaju sertifikat. Praktični rad je u malim grupama u prepodnevnim i popodnevnim časovima.
 • Akreditacija: kurs je akreditovan od strane ZSS.
 • Cena: 2.300 evra u dinarskoj protivvrednosti po kursu NBS na dan uplate. Postoji mogućnost pohađanja samo teorijskog kursa sa prikazima slučajeva po ceni od 500 evra u dinarskoj protiv vrednosti. Uplatu izvršiti na podračun Kliničkog centra Srbije br. 840-667667-80 sa naznakom „za školu ehokardiografije“.
 • Program  [PDF]:
 • Ponedeljak, 16. novembar 2015.
 • 8:00–8:15
  Pozdravna reč rukovodilaca
 • „Fizika ultrazvuka, tehnike i normalan nalaz“
  Moderatori:
  Prof. dr Milan Petrović
  Doc. dr Ivana Nedeljković
 • 8:15–9:00
  „Fizika ultrazvuka, ehokardiografske tehnike. Sonde i aparati (tehnika rukovanja, optimalni prikaz)“
  Ass. dr Danijela Trifunović
 • 9:00–10:30
  „Tehnika transtoraksnog pregleda. Morfologija i funkcija zdravog srca i velikih krvnih sudova – M mod i 2D tehnika“
  Doc. dr Ivana Nedeljković
 • 10:30–11:00
  Pauza
 • 11:00–11:30
  Prikazi slučajeva i zamke u interpretaciji ehokardiografskog nalaza
  Prof. dr Milan Petrović
 • 11:30–12:00
  „Hemodinamske karakteristike normalne cirkulacije (srčani ciklus i vremenski intervali značajni za procenu funkcije srca)“
  Prof. dr Branko Beleslin
 • Utorak, 17. novembar 2015.
 • „Fizika ultrazvuka, tehnike i normalan nalaz“
  Moderatori:
  Prof. dr Dimitra Kalimanovska Oštirić
  Prof. dr Bosiljka Vujisić Tešić
 • 8:00–9:30
  „Osnovni principi Doppler ehokardiografije (pulsni, kontinualni, kolor Doppler, tkivni Doppler), Bernulijeva jednačina i jednačina kontinuiteta u proceni hemodinamike srca“
  Prof. dr Dimitra Kalimanovska Oštirić
 • 9:30–11:00
  „Procena sistolne i dijastolne funkcije leve komore“
  Prof. dr Milan Petrović
 • 11:00–11:30
  Pauza
 • 11:30–12:15
  „Procena funkcije desne komore“
  Prof. dr Branislava Ivanović
 • Sreda 18. novembar 2015.
 • „Procena funkcije miokarda“
  Moderatori:
  Doc. dr Ana Đorđević Dikić
  Prof. dr Jelena Stepanović
 • 8:00–8:45
  „Redosled događaja u miokardnoj ishemiji. Koronarna anatomija, segmentna analiza i funkcija leve komore“
  Prof. dr Jelena Stepanović
 • 8:45–9:30
  „Stres ehokardiografija: indikacije, izbor testa, prednosti i ograničenja“
  Prof. dr Ana Đorđević Dikić
 • 9:30–10:15
  „Zamke u proceni funkcije miokarda. Kako ih prevazići?“
  Ass. dr Vojislav Giga
 • 10:15–10:45
  Pauza
 • 10:45–12:15
  „Infarkt miokarda i komplikacije“
  Doc. dr Mina Radovanović
 • 12:15–13:00
  Prikazi slučajeva
 • Četvrtak 19. novembar 2015.
 • „Valvularne mane i veštačke valvule“
  Moderatori:
  Prof. dr Bosiljka Vujisić Tešić
  Prof. dr Branislava Ivanović
 • 8:00–9:30
  „Obolenja mitralne valvule (morfologija, hemodinamika i procena težine)“
  Prof. dr Bosiljka Vujisić Tešić
 • 9:30–10:00
  Prikazi slučajeva i zamke u interpretaciji nalaza
 • 10:00–10:45
  „Aortna stenoza“
  Prof. dr Biljana Obrenović Kirćanski
 • 10:45–11:15
  Pauza
 • 11:15–11:45
  Prikazi slučajeva i zamke
 • 11:45–12:30
  „Aortna regurgitacija“
  Prof. dr Branislava Ivanović
 • 12:30–13:00
  Prikazi slučajeva
 • Petak, 20. novembar 2015.
 • „Valvularne mane i veštačke valvule II“
  Moderatori:
  Prof. dr Dimitra Kalimanovska Oštirić
  Prof. dr Milan Petrović
 • 8:00–8:45
  „Obolenja trikuspidne i pulmonalne valvule“
  Prof. dr Dimitra Kalimanovska Oštrić
 • 8:45–9:30
  Prikazi slučajeva
 • 9:30–11:00
  „Veštačke valvule, normalan ehokardiografski nalaz i komplikacije“
  Prof. dr Bosiljka Vujisić Tešić
 • 11:00–11:30
  Pauza
 • 11:30–12:00
  Prikazi slučajeva
 • 12:00–12:45
  „Intrakardijalne mase“
  Prof. dr Milan Petrović
 • 12:45–13:15
  Prikazi slučajeva
 • Ponedeljak, 23. novembar 2015.
 • „Bolesti velikih krvnih sudova i plućne cirkulacije“
  Moderatori:
  Prof. dr Bosiljka Vujisić Tešić
  Prof. dr Milan Petrović
 • 8:00–9:30
  „Aneurizme i disekcije aorte“
  Prof. dr Milan Petrović
 • 9:30–10:00
  Prikazi slučajeva
 • 10:00–10:45
  „Akutna plućna embolija“
  Prof. dr Bosiljka Vujisić Tešić
 • 10:45–11:15
  Pauza
 • 11:15–12:00
  „Arterijska plućna hipertenzija“
  Doc. dr Ivana Nedeljković
 • 12:00–12:30
  Prikazi slučajeva
 • Utorak, 24. novembar 2015.
 • „Bolesti endokarda, miokarda i perikarda“
  Moderatori:
  Prof. dr Biljana Obrenović Kirćanski
  Prof. dr Arsen Ristić
 • 8:00–8:45
  „Infektivni endokarditis“
  Prof. dr Bosiljka Vujisić Tešić
 • 8:45–9:15
  Prikazi slučajeva
 • 9:15–10:45
  „Oboljenja miokarda I (miokarditis, dilatativna kardiomiopatija, hipertrofična kardiomiopatija)“
  Prof. dr Biljana Obrenović Kirćanski
 • 10:45–11:15
  Prikazi slučajeva
 • 11:15–11:45
  Pauza
 • 11:45–12:15
  „Oboljenja miokarda II (ARVD, noncompaction, tacotsubo i infilitrativne kardiokiopatije)“
  Prim. dr Marija Boričić Kostić
 • 12:15–12:45
  Prikazi slučajeva
 • 12:00–12:45
  „Oboljenja perikarda“
  Prof. dr A. Ristić
 • 12:45–13:15
  Prikazi slučajeva
 • Sreda 25. novembar 2015.
 • „Urođenje srčane mane“
  Moderatori:
  Prof. dr Dimitra Kalimanovska Oštirić
  Prof. dr Bosiljka Vujisić Tešić
 • 8:00–9:00
  „ASD, VSD, AV kanal, Tetralogija Fallot“
  Prof. dr Dimitra Kalimanovska Oštrić
 • 9:00–9:30
  Prikazi slučajeva
 • 9:30–10:30
  „DAP, koartakcija aorte, transpozicija velikih krvnih sudova. Anomalije koronarnih arterija“
  Prof. dr Bosiljka Vujisić Tešić
 • 10:30–11:00
  Prikazi slučajeva
 • 11:00–11:30
  Pauza
 • 11:30–12:00
  Prikazi slučajeva
 • Četvrtak 26. novembar 2015.
 • „Napredne ehokardiografske tehnike“
  Moderatori:
  Prim. dr Marija Boričić Kostić
  Ass. Danijela Trifunović
 • 8:00–8:45
  „Osnove transezofagusne ehokardiografije. Indikacije i kontraindikacije“
  Prim. dr Marija Boričić Kostić
 • 8:45–9:30
  „3D ehokardiografija“
  Dr Olga Petrović
 • 9:30–10:15
  „Ehokardiografska procena mehanike miokarda (strain, speckle tracking)“
  Ass. Danijela Trifunović
 • 10:15–10:45
  Pauza
 • 10:45–11:30
  „Procena asinhronije miokarda“
  Prof. dr Milan Petrović
 • 11:30–12:15
  „Procena koronarne rezerve protoka“
  Prof. dr Ana Đorđević Dikić
 • Petak, 27. novembar 2015.
 • 8:00–12:00
  Upoznavanje sa aparatima
  Prikazi slučajeva iz baze podataka
  Test retencije znanja
 • Korespondencija:
  Beograd, Klinika za kardiologiju KCS, ul. Višegradska 26
  Tel: 011/366-33-03
  E-mail: echokcs@gmail.com
Add Comment RegisterOstavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

*

Možete koristiti ove HTML oznake i atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Srpsko lekarsko društvo – Podružnica Klinički centar Srbije © 2012. Sva prava zadržana.