Blog Archives

„Preventabilne infekcije koje ugrožavaju zdravstveno osoblje“

Kada: 30. maj 2018. @ 12:00 – 16:00
Gde: Klinika za grudnu hirurgiju KCS

Služba za epidemiologiju i higijenu ishrane KCS organizuje kurs u trajanju od 4 sata na temu „Preventabilne infekcije koje ugrožavaju zdravstveno osoblje“. Održaće se 30. maja 2018. u 12:00 časova u slušaonici Klinike za grudnu hirurgiju KCS. Ciljna grupa su … Pročitaj više

Ostavite komentar

„Preventabilne infekcije: infekcije koje ugrožavaju zdravstveno osoblje“

Kada: 19. april 2018. @ 11:30 – 15:30
Gde: Klinika za neurohirurgiju KCS

Služba za epidemiologiju i higijenu ishrane KCS organizuje kurs u trajanju od 4 sata na temu „Preventabilne infekcije: infekcije koje ugrožavaju zdravstveno osoblje“. Održaće se 19. aprila 2018. u 11:30 časova u slušaonici Klinike za neurohirurgiju KCS. Ciljna grupa su … Pročitaj više

Ostavite komentar

„Preventabilne infekcije: infekcije koje ugrožavaju zdravstveno osoblje“

Kada: 17. april 2018. @ 10:00 – 14:00
Gde: Klinika za grudnu hirurgiju KCS

Služba za epidemiologiju i higijenu ishrane KCS organizuje kurs u trajanju od 4 sata na temu „Preventabilne infekcije: infekcije koje ugrožavaju zdravstveno osoblje“. Održaće se 17. aprila 2018. u 10:00 časova u slušaonici Klinike za grudnu hirurgiju KCS. Ciljna grupa … Pročitaj više

Ostavite komentar

ODLOŽEN „Preventabilne infekcije: infekcije koje ugrožavaju zdravstveno osoblje“

Kada: 12. april 2018. @ 11:30 – 15:30
Gde: Klinika za neurohirurgiju KCS

Služba za epidemiologiju i higijenu ishrane KCS organizuje kurs u trajanju od 4 sata na temu „Preventabilne infekcije: infekcije koje ugrožavaju zdravstveno osoblje“. Održaće se 12. aprila 2018. u 11:30 časova u slušaonici Klinike za neurohirurgiju KCS. Ciljna grupa su … Pročitaj više

Ostavite komentar

„Značaj zdravstveno-vaspitnog rada u prevenciji hronično-nezaraznih bolesti“

Kada: 27. januar 2018. @ 09:00 – 15:15
Gde: Centar za NIR KCS, Poliklinika, II sprat

Udruženje medicinskih sestara i tehničara KCS „Sestrinstvo“ organizuje nacionalni kurs u trajanju od 6 sati i 15 minuta na temu „Značaj zdravstveno-vaspitnog rada u prevenciji hronično-nezaraznih bolesti“. Održaće se 27. januara 2018. u 9:00 časova u prostorijama Centra za NIR … Pročitaj više

Ostavite komentar

„Značaj zdravstveno vaspitnog rada u prevenciji hronično nezaraznih bolesti“

Kada: 9. decembar 2017. @ 09:00 – 15:15
Gde: Dvorci Kaštel, Ečka

Udruženje medicinskih sestara i tehničara KCS „Sestrinstvo“ organizuje nacionalni kurs u trajanju od 6 sati i 15 minuta na temu „Značaj zdravstveno vaspitnog rada u prevenciji hronično nezaraznih bolesti“. Održaće se 9. decembra 2017. u 9:00 časova u dvorcima Kaštel, … Pročitaj više

Ostavite komentar

“Zdravstveno-vaspitni rad u prevenciji karcinoma pluća”

Kada: 14. oktobar 2017. @ 10:00 – 12:00
Gde: Centar za NIR KCS, Poliklinika, II sprat

Udruženje medicinskih sestara i tehničara KCS „Sestrinstvo“ organizuje stručni sastanak I kategorije u trajanju od 2 sata na temu “Zdravstveno-vaspitni rad u prevenciji karcinoma pluća”. Održaće se 14. oktobra  2017. u 12:00 časova u prostorijama Centra za NIR KCS, Poliklinika, … Pročitaj više

Ostavite komentar

„Značaj pranja i dezinfekcije ruku zdravstvenog osoblja, termolabilne opreme i površina bolničke sredine“

Kada: 29. avgust 2017. @ 12:30 – 16:30
Gde: Klinika za očne bolesti KCS

Služba za epidemiologiju i higijenu ishrane KCS organizuje kurs u trajanju od 4 sata na temu „Značaj pranja i dezinfekcije ruku zdravstvenog osoblja, termolabilne opreme i površina bolničke sredine“. Održaće se 29. avgusta 2017. u 12:30 časova u slušaonici Klinike … Pročitaj više

Ostavite komentar

„Nega i zdravstveno vaspitni rad kod nefroloških pacijenata“

Kada: 25. april 2017. @ 12:00 – 13:00
Gde: Klinika za nefrologiju KCS

Klinika za nefrologiju KCS organizuje stručni sastanak II kategorije u trajanju od 1 sata na temu „Nega i zdravstveno vaspitni rad kod nefroloških pacijenata“. Održaće se 25. aprila 2017. u 12:00 časova u prostorijama Klinike. Ciljna grupa su medicinske sestre … Pročitaj više

Ostavite komentar

„Značaj pranja i dezinfekcije ruku zdravstvenog osoblja, termolabilne opreme i površina bolničke sredine“

Kada: 13. mart 2017. @ 12:00 – 16:00
Gde: Klinika za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju KCS

Služba za epidemiologiju i higijenu ishrane KCS organizuje kurs u trajanju od 4 sata na temu „Značaj pranja i dezinfekcije ruku zdravstvenog osoblja, termolabilne opreme i površina bolničke sredine“. Održaće se 13. marta 2017. u 12:00 časova u slušaonici Klinike … Pročitaj više

Ostavite komentar