Blog Archives

„Preventabilne infekcije: infekcije koje ugrožavaju zdravstveno osoblje“

Kada: 5. mart 2019. @ 12:00 – 16:00
Gde: Klinika za dermatovenerologiju KCS

Služba za epidemiologiju i higijenu ishrane KCS organizuje kurs u trajanju od 4 sata na temu „Preventabilne infekcije: infekcije koje ugrožavaju zdravstveno osoblje“. Održaće se 05. marta 2019. u 12:00 časova u amfiteatru Klinike za dermatovenerologiju KCS. Ciljna grupa su … Pročitaj više

Ostavite komentar

„Preventabilne infekcije: infekcije koje ugrožavaju zdravstveno osoblje”

Kada: 30. januar 2019. @ 09:00 – 13:00
Gde: Klinika za hematologiju KCS

Služba za epidemiologiju i higijenu ishrane KCS organizuje kurs u trajanju od 4 sata na temu „Preventabilne infekcije: infekcije koje ugrožavaju zdravstveno osoblje”. Održaće se 30. januara 2019. u 09:00 časova u amfiteatru Klinike za hematologiju KCS. Ciljna grupa su … Pročitaj više

Ostavite komentar

„Preventabilne infekcije: infekcije koje ugrožavaju zdravstveno osoblje“

Kada: 29. novembar 2018. @ 12:00 – 16:00
Gde: Klinika za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju KCS

Služba za epidemiologiju i higijenu ishrane KCS organizuje kurs u trajanju od 4 sata na temu „Preventabilne infekcije: infekcije koje ugrožavaju zdravstveno osoblje“. Održaće se 29. novembra 2018. u 12:00 časova u slušaonici Klinike za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju KCS. … Pročitaj više

Ostavite komentar

„Preventabilne infekcije: infekcije koje ugrožavaju zdravstveno osoblje“

Kada: 22. novembar 2018. @ 10:30 – 14:30
Gde: Klinika za grudnu hirurgiju KCS

Služba za epidemiologiju i higijenu ishrane KCS organizuje kurs u trajanju od 4 sata na temu „Preventabilne infekcije: infekcije koje ugrožavaju zdravstveno osoblje“. Održaće se 22. novembra 2018. u 10:30 časova u slušaonici Klinike za digestivnu hirurgiju KCS. Ciljna grupa … Pročitaj više

Ostavite komentar

„Preventabilne infekcije koje ugrožavaju zdravstveno osoblje“

Kada: 30. maj 2018. @ 12:00 – 16:00
Gde: Klinika za grudnu hirurgiju KCS

Služba za epidemiologiju i higijenu ishrane KCS organizuje kurs u trajanju od 4 sata na temu „Preventabilne infekcije koje ugrožavaju zdravstveno osoblje“. Održaće se 30. maja 2018. u 12:00 časova u slušaonici Klinike za grudnu hirurgiju KCS. Ciljna grupa su … Pročitaj više

Ostavite komentar

„Preventabilne infekcije: infekcije koje ugrožavaju zdravstveno osoblje“

Kada: 19. april 2018. @ 11:30 – 15:30
Gde: Klinika za neurohirurgiju KCS

Služba za epidemiologiju i higijenu ishrane KCS organizuje kurs u trajanju od 4 sata na temu „Preventabilne infekcije: infekcije koje ugrožavaju zdravstveno osoblje“. Održaće se 19. aprila 2018. u 11:30 časova u slušaonici Klinike za neurohirurgiju KCS. Ciljna grupa su … Pročitaj više

Ostavite komentar

„Preventabilne infekcije: infekcije koje ugrožavaju zdravstveno osoblje“

Kada: 17. april 2018. @ 10:00 – 14:00
Gde: Klinika za grudnu hirurgiju KCS

Služba za epidemiologiju i higijenu ishrane KCS organizuje kurs u trajanju od 4 sata na temu „Preventabilne infekcije: infekcije koje ugrožavaju zdravstveno osoblje“. Održaće se 17. aprila 2018. u 10:00 časova u slušaonici Klinike za grudnu hirurgiju KCS. Ciljna grupa … Pročitaj više

Ostavite komentar

ODLOŽEN „Preventabilne infekcije: infekcije koje ugrožavaju zdravstveno osoblje“

Kada: 12. april 2018. @ 11:30 – 15:30
Gde: Klinika za neurohirurgiju KCS

Služba za epidemiologiju i higijenu ishrane KCS organizuje kurs u trajanju od 4 sata na temu „Preventabilne infekcije: infekcije koje ugrožavaju zdravstveno osoblje“. Održaće se 12. aprila 2018. u 11:30 časova u slušaonici Klinike za neurohirurgiju KCS. Ciljna grupa su … Pročitaj više

Ostavite komentar

„Značaj zdravstveno-vaspitnog rada u prevenciji hronično-nezaraznih bolesti“

Kada: 27. januar 2018. @ 09:00 – 15:15
Gde: Centar za NIR KCS, Poliklinika, II sprat

Udruženje medicinskih sestara i tehničara KCS „Sestrinstvo“ organizuje nacionalni kurs u trajanju od 6 sati i 15 minuta na temu „Značaj zdravstveno-vaspitnog rada u prevenciji hronično-nezaraznih bolesti“. Održaće se 27. januara 2018. u 9:00 časova u prostorijama Centra za NIR … Pročitaj više

Ostavite komentar

„Značaj zdravstveno vaspitnog rada u prevenciji hronično nezaraznih bolesti“

Kada: 9. decembar 2017. @ 09:00 – 15:15
Gde: Dvorci Kaštel, Ečka

Udruženje medicinskih sestara i tehničara KCS „Sestrinstvo“ organizuje nacionalni kurs u trajanju od 6 sati i 15 minuta na temu „Značaj zdravstveno vaspitnog rada u prevenciji hronično nezaraznih bolesti“. Održaće se 9. decembra 2017. u 9:00 časova u dvorcima Kaštel, … Pročitaj više

Ostavite komentar