Blog Archives

„Kompentencije medicinskih sestara“

Kada: 17. decembar 2019. @ 12:00 – 14:00
Gde: Centar za NIR KCS, Poliklinika, II sprat

Centar za NIR KCS organizuje stručni sastanak u trajanju od 2 sata na temu „Kompentencije medicinskih sestara“. Održaće se 17. decembra 2019. u 12:00 časova u prostorijama Centra za NIR KCS, Poliklinika, II sprat. Ciljna grupa su medicinske sestre i … Pročitaj više

Ostavite komentar

„Radni vek jedne sestre na hemodijalizi“

Kada: 15. oktobar 2019. @ 12:00 – 14:00
Gde: Klinika za nefrologiju KCS

Klinika za nefrologiju KCS organizuje stručni sastanak u trajanju od 2 sata na temu „Radni vek jedne sestre na hemodijalizi“. Održaće se 15. oktobra 2019. u 12:00 časova u prostorijama Klinike za nefrologiju KCS. Ciljna grupa su medicinske sestre i … Pročitaj više

Ostavite komentar

„Delokrug rada medicinske sestre i rendgen tehničara u tretmanu Gama nožem“

Kada: 5. decembar 2018. @ 09:30 – 11:30
Gde: Klinika za hematologiju KCS

Klinika za neurohirurgiju KCS organizuje stručni sastanak I kategorije u trajanju od 2 sata na temu „Delokrug rada medicinske sestre i rendgen tehničara u tretmanu Gama nožem“. Održaće se 05. decembra 2018. u 09:30 časova u amfiteatru Klinike za hematologiju … Pročitaj više

Ostavite komentar

„Asistencija medicinske sestre-tehničara pri izvođenju fleksibilne bronhoskopije u torakalnoj hirurgiji”

Kada: 7. avgust 2018. @ 11:00 – 12:00
Gde: Centar za NIR KCS, Poliklinika, II sprat

Klinika za grudnu hirurgiju KCS organizuje stručni sastanak u trajanju od 1 sata na temu „Asistencija medicinske sestre-tehničara pri izvođenju fleksibilne bronhoskopije u torakalnoj hirurgiji”. Održaće se 07. avgusta 2018. u 11:00 časova u prostorijama Centra za NIR KCS, Poliklinika, … Pročitaj više

Ostavite komentar

„Intervencije medicinske sestre na odeljenju hemodijalize – prikaz slučajeva”

Kada: 29. maj 2018. @ 12:00 – 14:00
Gde: Klinika za nefrologiju KCS

Klinika za nefrologiju KCS organizuje stručni sastanak I kategorije u trajanju od 2 sata na temu „Intervencije medicinske sestre na odeljenju hemodijalize – prikaz slučajeva”. Održaće se 29. maja 2018. u 12:00 časova u prostorijama Klinike. Ciljna grupa su medicinske … Pročitaj više

Ostavite komentar

„Delokrug rada medicinske sestre i rendgen tehničara u tretmanu Gama nožem“

Kada: 29. maj 2018. @ 11:00 – 13:00
Gde: Centar za NIR KCS, Poliklinika, II sprat

Klinika za neurohirurgiju KCS organizuje stručni sastanak I kategorije u trajanju od 2 sata na temu „Delokrug rada medicinske sestre i rendgen tehničara u tretmanu Gama nožem“. Održaće se 29. maja 2017. u 11:00 časova u prostorijama Centra za NIR … Pročitaj više

Ostavite komentar

„Kompetencije medicinskih sestara u tercijarnoj zdravstvenoj zaštiti“

Kada: 30. mart 2018. @ 13:00 – 15:00
Gde: Klinika za ORL i MFH KCS

Klinika za ORL i MFH KCS organizuje stručni sastanak u trajanju od 2 sata na temu „Kompetencije medicinskih sestara u tercijarnoj zdravstvenoj zaštiti“. Održaće se 30. marta 2018. u 13:00 časova u vežbaonici Klinike za ORL i MFH KCS. Ciljna … Pročitaj više

Ostavite komentar

„Delokrug rada medicinske sestre i rendgen tehničara u tretmanu Gama nožem“

Kada: 19. mart 2018. @ 13:30 – 15:30
Gde: Klinika za neurohirurgiju KCS

Klinika za neurohirurgiju KCS organizuje stručni sastanak I kategorije u trajanju od 2 sata na temu „Delokrug rada medicinske sestre i rendgen tehničara u tretmanu Gama nožem“. Održaće se 19. marta 2017. u 13:30 časova u amfiteatru Klinike za neurohirurgiju … Pročitaj više

Ostavite komentar

„Aktivnosti pedijatrijske sestre kod mehaničke ventilacije novorođenčadi“

Kada: 29. novembar 2017. @ 12:00 – 14:00
Gde: Klinika za ginekologiju i akušerstvo KCS

Klinika za ginekologiju i akušerstvo KCS organizuje stručni sastanak I kategorije u trajanju od 2 sata na temu „Aktivnosti pedijatrijske sestre kod mehaničke ventilacije novorođenčadi“. Održaće se 29. novembra 2017. u 12:00 časova u slušaonici Klinike. Ciljna grupa su zdravstveni … Pročitaj više

Ostavite komentar

„Spontani intracerebralni hematomi – delokrug rada medicinske sestre“

Kada: 9. novembar 2017. @ 12:00 – 13:00
Gde: Kopaonik, JAT apartmani – Suvo Rudište

Klinika za neurohirurgiju KCS organizuje stručni sastanak II kategorije u trajanju od 1 sata na temu „Spontani intracerebralni hematomi – delokrug rada medicinske sestre“. Održaće se 9. novembra 2017. u 12:00 časova na Kopaoniku, JAT apartmani – Suvo Rudište. Ciljna … Pročitaj više

Ostavite komentar