Blog Archives

“Bolesti bubrega u trudnoći – značaj medicinske sestre”

Kada: 26. jun 2018. @ 12:00 – 14:00
Gde: Klinika za nefrologiju KCS

Klinika za nefrologiju KCS organizuje stručni sastanak I kategorije u trajanju od 2 sata na temu “Bolesti bubrega u trudnoći – značaj medicinske sestre”. Održaće se 26. juna 2018. u 12:00 časova u prostorijama Klinike. Ciljna grupa su medicinske sestre … Pročitaj više

Ostavite komentar

„Intervencije medicinske sestre na odeljenju hemodijalize – prikaz slučajeva”

Kada: 29. maj 2018. @ 12:00 – 14:00
Gde: Klinika za nefrologiju KCS

Klinika za nefrologiju KCS organizuje stručni sastanak I kategorije u trajanju od 2 sata na temu „Intervencije medicinske sestre na odeljenju hemodijalize – prikaz slučajeva”. Održaće se 29. maja 2018. u 12:00 časova u prostorijama Klinike. Ciljna grupa su medicinske … Pročitaj više

Ostavite komentar

„Infekcije izlaznog mesta katetera za peritoneumsku dijalizu”

Kada: 25. april 2018. @ 08:45 – 10:45
Gde: Klinika za nefrologiju KCS

Klinika za nefrologiju KCS organizuje stručni sastanak I kategorije u trajanju od 2 sata na temu „Infekcije izlaznog mesta katetera za peritoneumsku dijalizu”. Održaće se 25. aprila 2018. u 08:45 časova u prostorijama Klinike za nefrologiju KCS. Ciljna grupa su … Pročitaj više

Ostavite komentar

„Sistemski lupus eritematozus (SLE) na odeljenju intenzivne nefrologije – prikaz slučaja kroz sestrinski rad“

Kada: 24. april 2018. @ 12:00 – 14:00
Gde: Klinika za nefrologiju KCS

Klinika za nefrologiju KCS organizuje stručni sastanak I kategorije u trajanju od 2 sata na temu „Sistemski lupus eritematozus (SLE) na odeljenju intenzivne nefrologije – prikaz slučaja kroz sestrinski rad“. Održaće se 24. aprila 2018. u 12:00 časova u prostorijama … Pročitaj više

Ostavite komentar

„Određivanje faktora koji utiču na regulaciju metabolizma fosfata kod bolesnika na hroničnom programu lečenja peritoneumskim dijalizama“

Kada: 11. april 2018. @ 08:45 – 10:45
Gde: Klinika za nefrologiju KCS

Klinika za nefrologiju KCS organizuje stručni sastanak I kategorije u trajanju od 2 sata na temu „Određivanje faktora koji utiču na regulaciju metabolizma fosfata kod bolesnika na hroničnom programu lečenja peritoneumskim dijalizama“. Održaće se 11. aprila 2018. u 08:45 časova … Pročitaj više

Ostavite komentar

„Infekcija izlaznog mesta oko peritoneumskog katetera – prikaz slučajeva“

Kada: 27. mart 2018. @ 12:00 – 14:00
Gde: Klinika za nefrologiju KCS

Klinika za nefrologiju KCS organizuje stručni sastanak I kategorije u trajanju od 2 sata na temu „Infekcija izlaznog mesta oko peritoneumskog katetera – prikaz slučajeva“. Održaće se 27. marta 2018. u 12:00 časova u prostorijama Klinike. Ciljna grupa su medicinske … Pročitaj više

Ostavite komentar

“Akutno oštećenje bubrega i sepsa”

Kada: 26. decembar 2017. @ 11:00 – 13:00
Gde: Klinika za nefrologiju KCS

Klinika za nefrologiju KCS organizuje stručni sastanak I kategorije u trajanju od 2 sata na temu “Akutno oštećenje bubrega i sepsa”. Održaće se 26. decembra 2017. u 11:00 časova u slušaonici Klinike za nefrologiju KCS. Ciljna grupa su lekari. Predavači … Pročitaj više

Ostavite komentar

“Nove membrane za hemodijalizu”

Kada: 26. decembar 2017. @ 09:00 – 11:00
Gde: Klinika za nefrologiju KCS

Klinika za nefrologiju KCS organizuje stručni sastanak I kategorije u trajanju od 2 sata na temu “Nove membrane za hemodijalizu”. Održaće se 26. decembra 2017. u 9:00 časova u slušaonici Klinike za nefrologiju KCS. Ciljna grupa su lekari. Predavač je … Pročitaj više

Ostavite komentar

„Novine u lečenju virusnih hepatitisa kod bubrežnih bolesnika“

Kada: 22. decembar 2017. @ 08:30 – 10:30
Gde: Klinika za nefrologiju KCS

Klinika za nefrologiju KCS organizuje stručni sastanak I kategorije u trajanju od 2 sata na temu „Novine u lečenju virusnih hepatitisa kod bubrežnih bolesnika“. Održaće se 22. decembra 2017. u 8:30 časova u slušaonici Klinike za nefrologiju KCS. Ciljna grupa … Pročitaj više

Ostavite komentar

„Renalna amiloidoza i glomerulske bolesti sa depozicijom monoklonskih imunoglobulina“

Kada: 18. decembar 2017. @ 08:30 – 10:30
Gde: Klinika za nefrologiju KCS

Klinika za nefrologiju KCS organizuje stručni sastanak I kategorije u trajanju od 2 sata na temu „Renalna amiloidoza i glomerulske bolesti sa depozicijom monoklonskih imunoglobulina“. Održaće se 18. decembra 2017. u 8:30 časova u slušaonici Klinike za nefrologiju KCS. Ciljna … Pročitaj više

Ostavite komentar