Blog Archives

„Imidžing metode za karcinom grlića materice”

Kada: 16. maj 2019. @ 12:30 – 14:30
Gde: Klinika za ginekologiju i akušerstvo KCS

Klinika za ginekologiju i akušerstvo KCS organizuje stručni sastanak I kategorije u trajanju od 2 sata na temu „Imidžing metode za karcinom grlića materice”. Održaće se 16. maja 2019. u 12:30 časova u slušaonici Klinike. Ciljna grupa su lekari. Predavač … Pročitaj više

Ostavite komentar

„Regulatorni proteini gvožđa: uloga u metabolizmu gvožđa i metode određivanja”

Kada: 7. novembar 2018. @ 12:00 – 14:00
Gde: Poliklinika KCS, sala P-140

Centar za medicinsku biohemiju KCS organizuje stručni sastanak I kategorije u trajanju od 2 sata na temu „Regulatorni proteini gvožđa: uloga u metabolizmu gvožđa i metode određivanja”. Održaće se 07. novembra 2018. u 12:00 časova u Poliklinici KCS, sala P-140. … Pročitaj više

Ostavite komentar

“Značaj određivanja kalprotektina: kliničke implikacije i metode određivanja”

Kada: 12. septembar 2018. @ 12:00 – 14:00
Gde: Poliklinika KCS, sala P-140

Centar za medicinsku biohemiju KCS organizuje stručni sastanak I kategorije u trajanju od 2 sata na temu “Značaj određivanja kalprotektina: kliničke implikacije i metode određivanja”. Održaće se 12. septembra 2018. u 12:00 časova u Poliklinici KCS, sala P-140. Ciljna grupa … Pročitaj više

Ostavite komentar

„Metode kvantifikacije kinetike radiofarmaka”

Kada: 31. maj 2018. @ 12:00 – 14:00
Gde: Poliklinika KCS, nivo minus 2, sala za predavanja br. 026

Centar za nuklearnu medicinu KCS organizuje stručni sastanak I kategorije u trajanju od 2 sata na temu „Metode kvantifikacije kinetike radiofarmaka”. Održaće se 31. maja 2018. u 12:00 časova u Poliklinici KCS, nivo minus 2, sala za predavanja br. 026. … Pročitaj više

Ostavite komentar

„Verifikacija i validacija metoda za biohemijska određivanja”

Kada: 25. april 2018. @ 13:00 – 15:00
Gde: Poliklinika KCS, sala P-140

Centar za medicinsku biohemiju KCS organizuje stručni sastanak I kategorije u trajanju od 2 sata na temu „Verifikacija i validacija metoda za biohemijska određivanja”. Održaće se 25. aprila 2018. u 13:00 časova u Poliklinici KCS, sala P-140. Ciljna grupa su … Pročitaj više

Ostavite komentar

„Nuklearno-medicinske metode u dijagnostici i terapiji neuroblastoma“

Kada: 12. maj 2017. @ 11:00 – 13:00
Gde: Poliklinika KCS, sala za predavanja br. 26, nivo minus 2

Centar za nuklearnu medicinu KCS organizuje stručni sastanak I kategorije u trajanju od 2 sata na temu „Nuklearno-medicinske metode u dijagnostici i terapiji neuroblastoma“. Održaće se 12. maja 2017. u 11:00 časova u Poliklinici KCS, sala za predavanja br. 26, … Pročitaj više

Ostavite komentar

„Značaj neinvazivnih metoda u proceni stepena fibroze kod pacijenata sa hroničnom hepatitis C virusnom infekcijom“

Kada: 21. februar 2017. @ 12:30 – 13:30
Gde: Klinika za infektivne i tropske bolesti KCS

Klinika za infektivne i tropske bolesti KCS organizuje stručni sastanak I kategorije u trajanju od 1h na temu „Značaj neinvazivnih metoda u proceni stepena fibroze kod pacijenata sa hroničnom hepatitis C virusnom infekcijom“. Održaće se 21. februara 2017. u 12:30h … Pročitaj više

Ostavite komentar

„Sestrinske intervencije pri primeni interventnih bronholoških metoda kod bolesnika sa hemoptizijama“

Kada: 20. decembar 2016. @ 10:00 – 11:00
Gde: Klinika za pulmologiju KCS

Klinika za pulmologiju KCS organizuje stručni sastanak II kategorije u trajanju od 1 sata na temu „Sestrinske intervencije pri primeni interventnih bronholoških metoda kod bolesnika sa hemoptizijama“. Održaće se 20. decembra 2016. u 10:00h u slušaonici Klinike. Ciljna grupa su … Pročitaj više

Ostavite komentar

„Primena neurofizioloških metoda u dijagnostici i diferencijalnoj dijagnostici neuroloških bolesti“

Kada: 30. maj 2013. @ 12:00 – 13:00
Gde: Klinika za neurologiju KCS

Klinika za neurologiju KCS organizuje stručni sastanak u trajanju od 1h na temu „Primena neurofizioloških metoda u dijagnostici i diferencijalnoj dijagnostici neuroloških bolesti“. Održaće se 30. maja 2013. u 12h u slušaonici Klinike. Ciljna grupa su lekari. Predavač je mr … Pročitaj više

Ostavite komentar