Blog Archives

„Osetljivost na antibiotike izazivača vanbolničkih infekcija urinarnog trakta”

Kada: 28. maj 2019. @ 12:30 – 14:30
Gde: Klinika za infektivne i tropske bolesti KCS

Klinika za infektivne i tropske bolesti KCS organizuje stručni sastanak I kategorije u trajanju od 2 sata na temu „Osetljivost na antibiotike izazivača vanbolničkih infekcija urinarnog trakta”. Održaće se 28. maja 2019. u 12:30 časova u slušaonici Klinike za infektivne … Pročitaj više

Ostavite komentar

„Aktivacija i modulacija imunskog odgovora kod parazitarnih infekcija: prikaz pacijenata sa malarijom”

Kada: 27. maj 2019. @ 11:00 – 13:00
Gde: Poliklinika KCS, I sprat, sala kardiologije

Klinika za alergologiju i imunologiju KCS organizuje stručni sastanak I kategorije u trajanju od 2 sata na temu „Aktivacija i modulacija imunskog odgovora kod parazitarnih infekcija: prikaz pacijenata sa malarijom”. Održaće se 27. maja 2019. u 11:00 časova u Poliklinici … Pročitaj više

Ostavite komentar

„Preventabilne infekcije: infekcije koje ugrožavaju zdravstveno osoblje“

Kada: 5. mart 2019. @ 12:00 – 16:00
Gde: Klinika za dermatovenerologiju KCS

Služba za epidemiologiju i higijenu ishrane KCS organizuje kurs u trajanju od 4 sata na temu „Preventabilne infekcije: infekcije koje ugrožavaju zdravstveno osoblje“. Održaće se 05. marta 2019. u 12:00 časova u amfiteatru Klinike za dermatovenerologiju KCS. Ciljna grupa su … Pročitaj više

Ostavite komentar

„Preventabilne infekcije: infekcije koje ugrožavaju zdravstveno osoblje”

Kada: 30. januar 2019. @ 09:00 – 13:00
Gde: Klinika za hematologiju KCS

Služba za epidemiologiju i higijenu ishrane KCS organizuje kurs u trajanju od 4 sata na temu „Preventabilne infekcije: infekcije koje ugrožavaju zdravstveno osoblje”. Održaće se 30. januara 2019. u 09:00 časova u amfiteatru Klinike za hematologiju KCS. Ciljna grupa su … Pročitaj više

Ostavite komentar

„Novine u dijagnostici i lečenju gljivičnih infekcija respiratornog trakta”

Kada: 29. januar 2019. @ 12:30 – 14:30
Gde: Klinika za infektivne i tropske bolesti KCS

Klinika za infektivne i tropske bolesti KCS organizuje stručni sastanak I kategorije u trajanju od 2 sata na temu „Novine u dijagnostici i lečenju gljivičnih infekcija respiratornog trakta”. Održaće se 29. januara 2019. u 12:30 časova u slušaonici Klinike za … Pročitaj više

Ostavite komentar

„Preventabilne infekcije: infekcije koje ugrožavaju zdravstveno osoblje“

Kada: 20. decembar 2018. @ 11:30 – 15:30
Gde: Klinika za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma KCS

Služba za epidemiologiju i higijenu ishrane KCS organizuje kurs u trajanju od 4 sata na temu „Preventabilne infekcije: infekcije koje ugrožavaju zdravstveno osoblje“. Održaće se 20. decembra 2018. u 11:30 časova u slušaonici Klinike za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma … Pročitaj više

Ostavite komentar

„Preventabilne infekcije: infekcije koje ugrožavaju zdravstveno osoblje“

Kada: 17. decembar 2018. @ 12:00 – 16:00
Gde: Klinika za urologiju KCS

Služba za epidemiologiju i higijenu ishrane KCS organizuje kurs u trajanju od 4 sata na temu „Preventabilne infekcije: infekcije koje ugrožavaju zdravstveno osoblje“. Održaće se 17. decembra 2018. u 12:00 časova u slušaonici Klinike za urologiju KCS. Ciljna grupa su … Pročitaj više

Ostavite komentar

„Neuroinvazivne forme infekcije virusom Zapadnog Nila i njihova endemiološka slika u Srbiji”

Kada: 11. decembar 2018. @ 12:30 – 14:30
Gde: Klinika za infektivne i tropske bolesti KCS

Klinika za infektivne i tropske bolesti KCS organizuje stručni sastanak I kategorije u trajanju od 2 sata na temu „Neuroinvazivne forme infekcije virusom Zapadnog Nila i njihova endemiološka slika u Srbiji”. Održaće se 11. decembra 2018. u 12:30 časova u … Pročitaj više

Ostavite komentar

„Preventabilne infekcije: infekcije koje ugrožavaju zdravstveno osoblje“

Kada: 11. decembar 2018. @ 09:00 – 13:00
Gde: Klinika za hematologiju KCS

Služba za epidemiologiju i higijenu ishrane KCS organizuje kurs u trajanju od 4 sata na temu „Preventabilne infekcije: infekcije koje ugrožavaju zdravstveno osoblje“. Održaće se 11. decembra 2018. u 09:00 časova u slušaonici Klinike za hematologiju KCS. Ciljna grupa su … Pročitaj više

Ostavite komentar

„Preventabilne infekcije: infekcije koje ugrožavaju zdravstveno osoblje“

Kada: 29. novembar 2018. @ 12:00 – 16:00
Gde: Klinika za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju KCS

Služba za epidemiologiju i higijenu ishrane KCS organizuje kurs u trajanju od 4 sata na temu „Preventabilne infekcije: infekcije koje ugrožavaju zdravstveno osoblje“. Održaće se 29. novembra 2018. u 12:00 časova u slušaonici Klinike za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju KCS. … Pročitaj više

Ostavite komentar