Monthly Archives: novembar 2018

09. novembar 2018.

Sastanak Nefrološke sekcije SLD

Beograd, Svečana sala VMA. Početak u 12:00 časova. Povodom 55 godina hemodijalize Klinike za nefrologiju VMA. Tema: „Faktori od značaja za dugotrajno preživljavanje bolesnka na hroničnoj dijalizi“.

Postavljeno u Stručni skupovi | Ostavite komentar
09. novembar 2018.

Sastanak Sekcije za bolesti zavisnosti SLD

Beograd, prostorije SLD, Džordža Vašingtona 19. Početak u 10:00 časova. Tema: „Nacionalni program prevencije štetne upotrebe alkohola i alkoholom uzrokovanih poremećaja u Republici Srbiji“.

Postavljeno u Stručni skupovi | Ostavite komentar
06. novembar 2018.

Sastanak Sekcije za akupunkturu i Aktiva za kvantnu medicinu SLD

Beograd, prostorije SLD, Džordža Vašingtona 19. Početak u 17:00 časova. Tema: „Elektromagnetna emitovanja i živi organizmi”. Predavači: prof. dr sc. med. Bogosav Lažetić, doc. dr sc. med. Momir Dunjić i doc. dr sc. teh. Dejan Krstić.

Postavljeno u Stručni skupovi | Ostavite komentar
02. novembar 2018.

Simpozijum „Infekcije u trudnoći“

Novi Sad, hotel Sheraton. Početak u 16:30 časova. Organizator: Ginekološko-akušerska sekcija Društva lekara Vojvodine uz podršku Ginekološko-akušerske sekcije SLD. Akreditovan je Odlukom ZSS br. A-1-1796/18 sa 6 bodova za učesnike.

Postavljeno u Kongresi i simpozijumi | Ostavite komentar