Monthly Archives: februar 2018

03. mart 2018.

Sastanak Sekcije za psihoterapiju SLD

Beograd, prostorije SLD, Džordža Vašingtona 19. Početak u 10:00 časova. U organizaciji sa Beogradskim psihoanalitičkim društvom (BPD), Društvom grupnih analitičara Beograd (DGAB) i Društvom psihoanalitičkih psihoterapeuta Srbije (DPPS).

Postavljeno u Stručni skupovi | Ostavite komentar
02. mart 2018.

Sastanak Intersekcijskog odbora za urogenitalne infekcije SLD

Beograd, prostorije SLD, Džordža Vašingtona 19. Početak u 13:00 časova. Tema: „Normalni i izmenjeni vaginalni mikrobiom“. Akreditovan je Odlukom ZSS br. A-1-2757/17 sa 2 boda za učesnike. Program:

Postavljeno u Stručni skupovi | 1 Comment
27. februar 2018.

Sastanak Mikrobiološke sekcije SLD

Beograd, prostorije SLD, Džordža Vašingtona 19. Početak u 13:00 časova. Tema: „Sposobnost adhezije i produkcije biofilma Pseudomonas aeruginosa“. Predavač: prim. dr sc. med. Nataša Stanković Nedeljković.

Postavljeno u Stručni skupovi | Ostavite komentar
27. februar 2018.

Sastanak Sekcije kliničke biohemije SLD

Beograd, prostorije SLD, Džordža Vašingtona 19. Početak u 15:00 časova. Tema: „Genetska dijagnostika tumora i lečenje“. Predavač: prof. dr Aleksandar Trbović. Akreditovan je Odlukom ZSS br. A-1-1589/17 sa 2 boda za učesnike.

Postavljeno u Stručni skupovi | Ostavite komentar
27. februar 2018.

Sastanak Epidemiološke sekcije SLD

Beograd, prostorije SLD, Džordža Vašingtona 19. Početak u 10:00 časova. Tema: „Metod za odlučivanje o opštoj evakuaciji kod rečnih poplava“. Predavač: prof. dr Vladan Radosavljević, Ministarstvo odbrane, Uprava za vojno zdravstvo. Akreditovan je Odlukom ZSS br. A-1-2192/17 kao stručni sastanak … Pročitaj više

Postavljeno u Stručni skupovi | Ostavite komentar
26. februar 2018.

Sastanak Sekcije za tradicionalnu medicinu SLD

Beograd, prostorije SLD, Džordža Vašingtona 19. Početak u 18:00 časova. Program: „Prenatalni kod i dekodiranje. Kosmički gen“ Bosiljka Veselinović

Postavljeno u Stručni skupovi | Ostavite komentar
24. februar 2018.

Osmi sastanak Pedijatrijske, Perinatalne i Dečje hirurške sekcije SLD

Beograd, amfiteatаr VMA, Crnotravska 17. Početak u 11:00 časova. Tema: „Aktuelnosti u transplantacionoj i regenerativnoj medicini, dečjoj hirurgiji i neonatologiji“. Akreditovan je Odlukom ZSS br. A-1-2754/17 za lekare sa 2 boda za učesnike. Dnevni red:

Postavljeno u Stručni skupovi | Ostavite komentar
24. februar 2018.

Sastanak Sekcije za kliničku farmakologiju SLD

Beograd, prostorije SLD, Džordža Vašingtona 19. Početak u 09:00 časova. Tema: „Serotonin – crvena nit u kliničkoj farmakologiji III“. Rukovodilac: prof. dr Ivana TIMOTIJEVIĆ, spec. neuropsihijatar, subspec. klinički farmakolog.

Postavljeno u Stručni skupovi | 4 Comments
23. februar 2018.

Sastanak Sekcije za medicinu rada SLD

Beograd, amfiteatar VMA, Crnotravska 17. Početak u 11:00 časova. Tema: „Izloženost fizičkim, hemijskim štetnim faktorima i stresu pripadnika VS“. Organizator: Institut za medicinu rada VMA.

Postavljeno u Stručni skupovi | Ostavite komentar
23. februar 2018.

Sastanak Sekcije za fiziologiju i patološku fiziologiju SLD

Beograd, prostorije SLD, Džordža Vašingtona 19. Početak u 17:00 časova. Program: „Nikola Tesla i medicina“ Prof. dr Danijela Vučević, Instutut za patološku fiziologiju, Medicinski fakultet u Beogradu

Postavljeno u Stručni skupovi | Ostavite komentar