Monthly Archives: novembar 2016

02. decembar 2016.

Sastanak Nefrološke sekcije SLD

Beograd, svečana sala VMA, Crnotravska bb. Početak u 12:00 časova. Tema „Aktuelnosti iz kliničke nefrologije”. Akreditovan je Odlukom ZSS br. A-1-2933/16 sa 4 boda za učesnike.

Postavljeno u Stručni skupovi | Ostavite komentar
01. decembar 2016.

Sastanak Sekcije za patologiju SLD

Beograd, prostorije SLD, Džordža Vašingtona 19. Početak u 15:00 časova. Akreditovan je Odlukom ZSS br. A-1-2987/16 sa 2 boda za učesnike. Predavači: prof. dr Gordan Vujanić i dr sci. Gordana Samardžija.

Postavljeno u Stručni skupovi | Ostavite komentar
01. decembar 2016.

66. sastanak Sekcije za istoriju medicine SLD

Beograd, Dom SLD – Zadužbina dr Steve Milosavljevića, Kraljice Natalije 3, I sprat. Tema: „Svetski dan borbe protiv SIDE“. Akreditovan je Odlukom ZSS br.  272/A-1-2963/16 sa 2 boda za učesnike.

Postavljeno u Stručni skupovi | Ostavite komentar
29. novembar 2016.

Sastanak Sekcije mikrobiologa SLD

Beograd, prostorije SLD, Džordža Vašingtona 19. Početak u 13:00 časova. Dnevni red: „Značaj stvaranja biofilma u patogenezi i lečenju gljivičnih infekcija“ Prof. dr Sanja Mitrović, Institut za mikrobiologiju i imunologiju, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Postavljeno u Stručni skupovi | Ostavite komentar
05. decembar 2016.

45. Simpozijum „Stremljenja i novine u medicini“

Beograd, Svečana sala Dekanata Medicinskog fakulteta, dr Subotića 8, I sprat. 5-9. decembar 2016. Organizator: Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu.

Postavljeno u Kongresi i simpozijumi | Ostavite komentar
03. decembar 2016.

Beogradski simpozijum protetičara Srbije

Beograd, Crown plaza, Vladimira Popovića 10. Tema: „Estetika u stomatologiji: koliko možemo i šta se od nas očekuje?“. Organizator: Sekcija za stomatološku protetiku SLD. Akreditovan je Odlukom ZSS br. V-929/16-II za stomatologe, medicinske sestre i zdravstvene tehničare.

Postavljeno u Kongresi i simpozijumi | Ostavite komentar
02. decembar 2016.

Prvi simpozijum Udruženja endoskopskih hirurga Srbije

Beograd Hotel Metropol, sala Ivo Andrić. Oganizator: Udruženje endoskopskih hirurga Srbije. Početak u 9:00 časova. Simpozijum je u procesu akreditacije od strane ZSS.

Postavljeno u Kongresi i simpozijumi | Ostavite komentar
29. novembar 2016.

Javna tribina „Rak u Srbiji“

Beograd, Dom SLD – Zadužbina dr Steve Milosavljevića, Kraljice Natalije 3, I sprat. Početak u 12:00 časova. Organizator: Etički komitet i Epidemiološka sekcija SLD. Nije akreditovan od strane ZSS.

Postavljeno u Kongresi i simpozijumi | Ostavite komentar
24. novembar 2016.

Sastanak Sekcije za alergologiju i kliničku imunologiju SLD

Beograd, MZ Lipov Lad, Bulevar Kralja Aleksandra 298. Početak u 15:00 časova. Tema: „Hemioprofilaksa i lečenje tuberkuloze kod pacijenta na anti-TNF terapiji”. Sednica Upravnog odbora održaće se 15 minuta pre početka sastanka.

Postavljeno u Stručni skupovi | 2 Comments
24. novembar 2016.

Sastanak Sekcije za psihoterapiju SLD

Beograd, prostorije SLD, Džordža Vašingtona 19. Početak u 15:00 časova. Tema: „Psihoanaliza i psihoterapija u Velikom ratu“. Predavač: prof. dr Zoran Vojić. Akreditovan je Odlukom ZSS br. A – 1- 2266/16 sa 2 boda za učesnike.

Postavljeno u Stručni skupovi | Ostavite komentar