Monthly Archives: oktobar 2016

27. oktobar 2016.

Sastanak Endokrinološke sekcije SLD

Beograd, prostorije SLD, Džordža Vašingtona 19. Početak u 18:00 časova. Tema: „Oksidativni stres u papilarnom karcinomu štitaste žlezde“. Predavač: dr Rovčanin Branislav. Akreditovan je Odlukom ZSS br. A-1-2288/16 sa 2 boda za slušaoce.

Postavljeno u Stručni skupovi | Ostavite komentar
27. oktobar 2016.

Sastanak Sekcije za fiziologiju i patološku fiziologiju SLD

Beograd, prostorije SLD, Džordža Vašingtona 19. Početak u 17:00 časova. Akreditovan je od strane ZSS br. 153-02-4254/2015-01 sa 2 boda za učesnike. Program: „Ispitivanje mehanizama

Postavljeno u Stručni skupovi | Ostavite komentar
25. oktobar 2016.

Sastanak Epidemiološke sekcije SLD

Niš, svečana sala Medicinskog fakulteta. Početak u 10:00 časova. Tema: „Savremeni pristup melanomu i mogućnosti prevencije“. Moderator: prim. mr sc. med. Mirko Ilić.

Postavljeno u Stručni skupovi | Ostavite komentar
26. oktobar 2016.

41. Oktobarski zdravstveni dani

Kragujevac, hotel Kragujevac. 26-27. oktobar 2016. Organizator: Okružna Podružnica Kragujevac SLD. Tema: „Savremeni pristup dijagnostici, lečenju i  rehabilitaciji reumatskih oboljenja“. Akreditovani su od strane ZSS kao simpozijum za

Postavljeno u Kongresi i simpozijumi | Ostavite komentar
21. oktobar 2016.

Simpozijum „Dermatovenerologija nekad i sad – obeležavanje 90 godina postojanja Dermatovenerološke sekcije SLD“

Beograd, Dom SLD – Zadužbina dr Steve Milosavljevića, Kraljice Natalije 3, I sprat. Početak u 13:00 časova. Organizator: Dermatovenerološka sekcija SLD. Akreditovan je Odlukom ZSS br. А-1-2372/16 za lekare kao nacionalni simpozijum sa 4 boda za učesnike.

Postavljeno u Kongresi i simpozijumi | Ostavite komentar
20. oktobar 2016.

63. sastanak Sekcije za istoriju medicine SLD

Beograd, prostorije Srpskog lekarskog društva, Džordža Vašingtona 19. Početak u 18:00 časova. Tema: „Prilozi za istoriju srpske medicine V“. Akreditovan Odlukom ZSS br. 303/A-1-2279/16 sa 2 boda za učesnike. Teme i predavači:

Postavljeno u Stručni skupovi | Ostavite komentar
20. oktobar 2016.

Sekcija za alergologiju i kliničku imunologiju SLD

Sokobanja, Specijalna bolnica „Sokobanja”, Vojvode Mišića 48. Početak u 13:00h. Tema: „Kada počinje alergijski marš?”. Sednica Upravnog odbora održaće se 15 minuta pre početka sastanka.

Postavljeno u Stručni skupovi | Ostavite komentar
21. oktobar 2016.

Naučni simpozijum „Menopauza i involutivni hipoandrogenizam 2016 .“

Beograd, amfiteatar Narodne biblioteke Srbije, Skrelićeva 1. Organizator: Multidisciplinarno udruženje za menopauzu i involutivni hipoandrogenizam Srbije.

Postavljeno u Kongresi i simpozijumi | Ostavite komentar
21. oktobar 2016.

ISVH/HISPA kongres

Beograd, Hotel Crown Plaza, Vladimira Popovića 10. 21-22. oktobar 2016. U organizaciji International Society of Vascular Health & Aging (I.S.V.H™) i Udruženja centara za hipertenziju, prevenciju infarkta i šloga (HISPA).

Postavljeno u Kongresi i simpozijumi | Ostavite komentar
20. oktobar 2016.

Treći regionalni simpozijum intenzivne medicine „SOS Team Days“ i Treći simpozijum „Ishrana hirurških bolesnika“

Subotica, hotel Galerija. 20-23. oktobar 2016. Organizator: Podružnica Subotica Društva lekara Vojvodine SLD. Podržan od strane Sekcije za anesteziologiju, intenzivno lečenje i terapiju bola SLD i NUPENS (Nacionalnog udruženja za parenteralnu i enteralnu ishranu Srbije).

Postavljeno u Kongresi i simpozijumi | Ostavite komentar