Monthly Archives: oktobar 2016

02. novembar 2016.

Sastanak Intersekcijskog odbora za zdravstveni mendžment SLD

Beograd, prostorije SLD, Džordža Vašingtona 19. Početak u 10:00 časova. Tema: „Mendžment u primarnoj zdravstvenoj zaštiti“. Rukovodilac: prim. dr Mirjana Lapčević.

Postavljeno u Stručni skupovi | Ostavite komentar
28. oktobar 2016.

Simpozijum „Poremećaji fetalnog rasta i razvoja – predlog protokola“

Beograd, „Hemofarm“, Prote Mateje 70, konferencijska sala upravne zgrade. Početak u 9:00 časova. Organizator: Udruženje za fetalnu i neonatalnu medicinu. Program [OVDE]

Postavljeno u Kongresi i simpozijumi | Ostavite komentar
28. oktobar 2016.

Svečani skup povodom 40 godina od osnivanja AMN SLD

Beograd, svečana sala Srpske akademije nauka i umetnosti, Knez Mihailova 35. Početak u 11:00 časova. Program [OVDE]

Postavljeno u Kongresi i simpozijumi | Ostavite komentar
28. oktobar 2016.

Dani Univerzitetske dečje klinike 2016.

Beograd, Sava centar, Milentija Popovića 9. 28-29. oktobar 2016. Akreditovan je Odlukom Zdravstvenog saveta Srbije br. A-1-1229/16 sa 4 poena za učesnike. Više informacije [OVDE] Program [OVDE]

Postavljeno u Kongresi i simpozijumi | Ostavite komentar
28. oktobar 2016.

Stručni skup povodom 130 godina železničkog zdravstva u Srbiji

Beograd, prostorije Zavoda, Savska 23. Početak u 9:00 časova. Tema: „Sociomedicinski značaj slip apnea sindroma na rizične profesije“. Organizator: Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika „Železnice Srbije“. Program: 9:00-9:10 Pozdravna reč direktora Zavoda

Postavljeno u Kongresi i simpozijumi | Ostavite komentar
27. oktobar 2016.

Naučna konferencija „Epidemija gojaznosti i Srbija“

Beograd, svečana sala SANU, Knez Mihailova 35. Početak u 9:00 časova. U okviru tematskog ciklusa „Problemi javnog zdravlja u Srbiji“. Organizator: Odbor za biomedicinska istraživanja SANU. Program [OVDE]

Postavljeno u Kongresi i simpozijumi | Ostavite komentar
27. oktobar 2016.

Treći srpski kongres o gojaznosti sa međunarodnim učešćem

Beograd, hotel Falkensteiner. 27-29. oktobar 2016. Organizator: Srpsko udruženje za proučavanje gojaznosti i Udruženje za dijabetes Srbije. Akreditovan je Odlukom ZSS br.

Postavljeno u Kongresi i simpozijumi | Ostavite komentar
31. oktobar 2016.

Sastanak Sekcije za tradicionalnu medicinu SLD

Beograd, prostorije Srpskog lekarskog društva, Džordža Vašingtona 19. Početak u 18:00 časova. Tema: „Konvergencija nauke i tehnologije: od neživog ka živom“. Predavač: dr Svetlana Mitošević.

Postavljeno u Stručni skupovi | Ostavite komentar
28. oktobar 2016.

Sastanak Mikrobiološke sekcije SLD

Beograd, Dom SLD – Zadužbina dr Steve Milosavljevića, Kraljice Natalije 3, I sprat. Početak u 10:00 časova. Akreditovan je Odlukom ZSS br. A-1-1568/16 za lekare. Prijava [OVDE] Program:

Postavljeno u Stručni skupovi | Ostavite komentar
28. oktobar 2016.

Sastanak Sekcije za medicinu rada SLD

Niš, skupština grada, Nikole Pašića 24, sala na I spratu. Početak u 11:00 časova. Tema: „Profesionalne bolesti i ocenjivanje radne sposobnosti“., U organizaciji Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš.

Postavljeno u Stručni skupovi | Ostavite komentar