Monthly Archives: jun 2016

30. jun 2016.

Sastanak Sekcije za dečju neuropsihijatriju SLD

Beograd, prostorije Klinike za neurologiju i psihijatriju za decu i omladinu, dr Subotića 6a. Početak u 13:00 časova. Tema: „Intrakranijalna hemoragija nezrelog novorođenčeta – može li se sprečiti?“.

Postavljeno u Stručni skupovi | Ostavite komentar
23. jun 2016.

IX Simpozijum hirurga Srbije i Republike Srpske sa međunarodnim učešćem

Foča, prostorije Medicinskog fakulteta. 23-24. jun 2016. Organizatori: Hirurška sekcija SLD, Asocijacija hirurga Republike Srpske, Univerzitetska bolnica Foča i Medicinski fakultet Foča.

Postavljeno u Stručni skupovi | Ostavite komentar
21. jun 2016.

Sastanak Sekcije mikrobiologa SLD

Beograd, prostorije SLD, Džordža Vašingtona 19. Početak u 13:00 časova. Tema: „Toksoplazmoza: novo razumevanje starog oboljenja“. Predavač: dr Olgica Đurković-Đaković, naučni savetnik, Institut za medicinska istraživanja Univerziteta u Beogradu.

Postavljeno u Stručni skupovi | Ostavite komentar
22. jun 2016.

Simpozijum „Teraporezistencija: savremeni problemi u psihijatriji“

Beograd, prostorije SLD, Džordža Vašingtona 19. Organizator: prof. dr Miroslava Jašović-Gašić, AMN SLD. Akreditovan je Odlukom ZSS br. A-1-1625/16 za lekare, farmaceute i psihologe sa 4 boda za učesnike.

Postavljeno u Kongresi i simpozijumi | Ostavite komentar
21. jun 2016.

Simpozijum „Nanostrukturni biomaterijali – ima li rešenja za budućnost?“

Beograd, prostorije SLD, Džordža Vašingtona 19. Organizator: prof. dr Slavoljub Živković, AMN SLD. Akreditovan je Odlukom ZSS br. B-902/16-II za stomatologe, lekare, farmaceute i biohemičare sa 4 boda za učesnike.

Postavljeno u Kongresi i simpozijumi | Ostavite komentar
16. jun 2016.

Simpozijum o bolestima zavisnosti: „U susret promenama“

Beograd, hotel Zira. 16-17. jun 2016. Početak u 09:00 časova. Akreditovan je Odlukom ZSS br. A-1-566/16 sa 5 bodova za učesnike. Kotizacija iznosi 3.000,00 din. Program:

Postavljeno u Kongresi i simpozijumi | Ostavite komentar
17. jun 2016.

Sastanak Sekcije za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju SLD

Lukovska Banja. Početak u 14:00 časova. Tema: „Praktična primena balneokupki i blatnih pakovanja u odnosu na fizičko hemijske karakteristike vode i blata i vrstu oštećenja zdravlja“. Akreditovan je Odlukom ZSS br. A-1-1584/16 sa 2 boda za slušaoce.

Postavljeno u Stručni skupovi | Ostavite komentar
17. jun 2016.

Zajednički sastanak Sekcije za oralnu hirurgiju, Sekcije za oralnu implantologiju i Sekcije za parodontologiju SLD

Zlatibor, hotel Mona. 17 – 19. jun 2016. Akreditovan je od strane ZSS sa 10 bodova (3+3+4) za učesnike. Edukacija je besplatna za članove SLD. Za ostale kotizacija iznosi po 2.000,00 dinara za svaki skup.

Postavljeno u Stručni skupovi | Ostavite komentar
17. jun 2016.

Sastanak Gastroenterološke sekcije SLD

Novi Sad, turističko-sportski objekat Bata Pežo, Kamenjar 5. Početak u 18:00 časova. U organizaciji KC Vojvodine i OB Sremska Mitrovica. Akreditovan je Odlukom ZSS br. A-1-1586/16. Program:

Postavljeno u Stručni skupovi | Ostavite komentar
14. jun 2016.

Svečani koncert gudačkog ansambla „Medikus” Srpskog lekarskog društva

Ljig. Početak u 12:00 časova. Povodom 14. juna, Svetskog dana davalaca krvi. Organizator: Sekcija za umetnost, kulturu i humanost SLD. Više informacija:

Postavljeno u Stručni skupovi | Ostavite komentar