Monthly Archives: decembar 2015

24. decembar 2015.

Sastanak Kardiološke sekcije SLD

Beograd, amfiteatar VMA, Crnotravska 17. Početak u 16:00 časova. Posvećen plućnoj tromboemboliji. Program: Uvodno predavanje: „Strategija lečenja plućne tromboembolije“ Prof. Slobodan Obradović „Procena rizika za krvarenje kod bolesnika sa plućnom tromboembolijom“ Dr Boris Džudović „Novi oralni antikoagulantni lekovi u lečenju … Pročitaj više

Postavljeno u Stručni skupovi | Ostavite komentar
24. decembar 2015.

Sastanak Endokrinološke sekcije SLD

Beograd, prostorije SLD, Džordža Vašingtona 19. Početak u 19:00 časova. Tema: „Efekti terapije metrerelinom kod devojčice sa atipičnim progeroid sindromom“. Predavač: dr Tatjana Milenković. Akreditovan je Odlukom ZSS br. A-1-2853/15 sa 2 boda za učesnike.

Postavljeno u Stručni skupovi | Ostavite komentar
24. decembar 2015.

Sastanak Sekcije za dečju neuropsihijatriju SLD

Beograd, prostorije Klinike za neurologiju i psihijatriju za decu i omladinu, dr Subotića 6a. Početak u 13:00 časova. Tema: „Epilepsije i vozačka dozvola – medikolegalna pitanja“. Predavač: prof. dr Nebojša Jović, Medicinski Fakultet, Univerzitet u Beogradu, Klinika za neurologiju i … Pročitaj više

Postavljeno u Stručni skupovi | Ostavite komentar
22. decembar 2015.

Sastanak Sekcije mikrobiologa SLD

Beograd, prostorije SLD, Džordža Vašingtona 19. Početak u 13:00 časova. Dnevni red: Tema: „Faktori rizika za nastanak infekcije bakterijom Campylobacter jejuni kod dece uzrasta do dve godine“.

Postavljeno u Stručni skupovi | Ostavite komentar
18. decembar 2015.

Sastanak Hirurške sekcije SLD

Beograd, Vila Jelena, Generala Šturma 1 (ulaz iz Bul. kneza Aleksandra Karađorđevića). U organizaciji KBC „Zvezdara”. Sastanak Predsedništva HS SLD u 10:00 časova. Stručni deo u 11:00 časova. Akreditovan je kao međunarodni simpozijum sa 5 bodova za učesnike. Program:

Postavljeno u Stručni skupovi | Ostavite komentar
17. decembar 2015.

55. sastanak Sekcije za istoriju medicine SLD

Beograd, prostorije SLD, Džordža Vašingtona 19. Početak u 18:00 časova. Akreditovan Odlukom ZSS br. A-1-2855/15 sa 2 boda za učesnike. Program:, „Lečenje puštanjem krvi nekad i sad“ Dr Nataša Čolović „Osnivanje i rad „Zadužbine medicinara † Luke i njegovih roditelja … Pročitaj više

Postavljeno u Stručni skupovi | Ostavite komentar
17. decembar 2015.

Sastanak Sekcije za fiziologiju i patološku fiziologiju SLD

Beograd, prostorije SLD, Džordža Vašingtona 19. Početak u 17:00 časova. Tema: „Uloga galektina-3 u razvoju steatohepatitisa i fibroze jetre“. Predavač: asis. dr Ilija Jeftić, Medicinski fakultet Univerziteta u Kragujevcu.

Postavljeno u Stručni skupovi | Ostavite komentar
11. decembar 2015.

Prvi srpsko-makedonski simpozijum iz ginekologije i akušerstva

Beograd, Svečana sala KBC Zemun, Vukova br. 9. Registracija od 8:30 časova. Organizator: Ginekološko akušerska sekcija u saradnji sa Akademijom medicinskih nauka SLD i Udruženjem ginekologa i obstetričara Makedonije. Više informacija i program [OVDE].

Postavljeno u Kongresi i simpozijumi | Ostavite komentar
10. decembar 2015.

ESGAR/ESCP Workshop on GI tract tumour – a multidisciplinary approach

Beograd, Crowne Plaza, Vladimira Popovića 10. 10-11. decembar 2015. Organizator: ESGAR – The European society of gastrointestinal and abdominal radiology. Više informacija [OVDE]. Program:

Postavljeno u Kongresi i simpozijumi | Ostavite komentar
07. decembar 2015.

44. Simpozijum „Stremljenja i novine u medicini“

Beograd, svečana sala dekanata Medicinskog fakulteta, dr Subotića 8, I sprat. 7-11. decembar 2015. Organizator: Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu. Program [OVDE].

Postavljeno u Kongresi i simpozijumi | Ostavite komentar