Monthly Archives: februar 2015

03. mart 2015.

Sastanak Sekcije mikrobiologa SLD

Beograd, prostorije Srpskog lekarskog društva, ulica Džordža Vašingtona 19. Početak u 13:00 časova. Dnevni red:

Postavljeno u Stručni skupovi | Ostavite komentar
27. februar 2015.

Sastanak Sekcije za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju SLD

Beograd, prostorije SLD, Džordža Vašingtona 19. Početak u 12:00 časova. Tema: „Algoritmi u dijagnostici i terapiji cerebralne paralize i evidentiranje pacijenata obolelih od cerebralne paralize u Specijalnoj bolnici za cerebralnu paralizu i razvojnu neurologiju“. Program:

Postavljeno u Stručni skupovi | Ostavite komentar
27. februar 2015.

Sastanak Sekcije za medicinu rada SLD

Beograd, Crnotravska 17, sala nastavno-naučnog veća VMA, glavni ulaz, prizemlje levo. Početak u 11:00 časova. Tema: „Specifične aktivnosti Službe medicine rada u VS“. U saradnji sa Institutom za medicinu rada VMA. Program:

Postavljeno u Stručni skupovi | Ostavite komentar
26. februar 2015.

Sastanak Intersekcijskog odbora za zdravstveni menadžment SLD

Beograd, prostorije SLD, Džordža Vašingtona 19. Početak u 10:00 časova. Tema: „Prirodno magnetno polje zemlje i anomalijska magnetna polja kao uzročnik nekih bolesti’’. Predavači:

Postavljeno u Stručni skupovi | Tagged , , , , | 2 Comments
26. februar 2015.

Sastanak Kardiološke sekcije SLD

Beograd, Hotel Hyatt Regency, ulica Milentija Popovića 5. Početak sastanka u 13:00 časova. Domacin: HISPA centar, IKVB „Dedinje“. Program:

Postavljeno u Stručni skupovi | Ostavite komentar
26. februar 2015.

Sastanak Ginekološko-akušerske sekcije SLD

Beograd, svečana sala KBC Zvezdara, Preševska 31. Početak u 14:00 časova. Akreditovan je Odlukom ZSS br. A-1-2750/14 sa 3 boda za predavače i 2 boda za slušaoce. Program:

Postavljeno u Stručni skupovi | Ostavite komentar
24. februar 2015.

Sastanak Epidemiološke sekcije SLD

Beograd, prostorije SLD, Džordža Vašingtona 19. Početak u 12:00 časova. Tema: „Epidemiološki značaj RSV infekcije, sentinel posvećenog nadzora i pravovremene prevencije specifičnim monoklonskim antitelima – palivizumabom“. Predavač: prim. dr Predrag Kon.

Postavljeno u Stručni skupovi | Ostavite komentar
28. februar 2015.

Dobra klinička praksa u kliničkim ispitivanjima

Beograd, prostorije SLD, Džordža Vašingtona 19. Organizator: Sekcija za kliničku farmakologiju SLD. Rukovodilac KME: prim. dr Dragana Maca A. Kastratović, dr sci. med, spec. kl. farmakologije. Ciljna grupa: lekari, stomatolozi, farmaceuti, biohemičari, medicinske sestre i zdravstveni tehničari.

Postavljeno u Kongresi i simpozijumi | 6 Comments
24. februar 2015.

Predavanje Podružnice SLD Gradski zavod za hitnu medicinsku pomoć Beograd

Beograd, prostorije Gradskog zavoda za hitnu medicinsku pomoć, sala SMC. Početak u 18:00 časova. Tema: „Odgovornost lekara, medicinska dokumentacija“. Predavač: prof. dr Slobodan Savić.

Postavljeno u Stručni skupovi | Ostavite komentar
23. februar 2015.

Sastanak Sekcije za tradicionalnu medicinu SLD

Beograd, prostorije SLD, Džordža Vašingtona 19. Početak u 18:00 časova. Tema: „Dekolonizacija alternativne medicine“. Predavač: prof. dr Vuk Stambolović. Tema radnog dela sastanka: Kako da obogatimo saradnju Sekcije za Tradicionalnu medicinu i udruženja čiji se članovi bave pojedinim metodima Tradicionalne … Pročitaj više

Postavljeno u Stručni skupovi | Ostavite komentar