Monthly Archives: januar 2015

29. januar 2015.

Sastanak Kardiološke sekcije SLD

Beograd, Belekspo centar hotela Holidej In, Španskih boraca 74. U organzaciji Kliničkog centra Srbije. Tema: „Urgentna stanja u kardiologiji: od prikaza kompleksnih bolesnika do internacionalnih preporuka“.

Postavljeno u Stručni skupovi | Tagged , , , , | Ostavite komentar
27. januar 2015.

Sastanak Epidemiološke sekcije SLD

Beograd, prostorije SLD, Džordža Vašingtona 19. Početak u 12:00 časova. Tema: „Teorija i praksa naše epidemiologije: od sovjetske epidemiološke škole do traganja za novim rešenjima“. Predavač: prof. dr Zoran Radovanović. Akreditovan je Odlukom ZSS pod red. br. A-1-2728/14 sa 2 … Pročitaj više

Postavljeno u Stručni skupovi | Tagged , , , , , | Ostavite komentar
28. januar 2015.

Simpozijum „Multidisciplinarni pristup problemu hiponatrijemija u jedinici intenzivne nege“

Velika sala UC KCS, I sprat. Početak u 12:00 časova. Organizator: UC i Kl. za gastroenterohepatologiju KCS. Moderatori: dr V. MILIVOJEVIĆ, prof. dr D. TOMIĆ. Program:

Postavljeno u Kongresi i simpozijumi | Tagged , , , , , , , | 1 Comment
23. januar 2015.

Kurs „Prevencija bolničkih infekcija“

Institut za epidemiologiju, Medicinski fakultet, Višegradska 26, Beograd [INFO]

Postavljeno u Kongresi i simpozijumi | Tagged , , | Ostavite komentar
22. januar 2015.

Kurs „Terapija bolničkih infekcija i bezbednost pacijenata“

Institut za farmakologiju, kliničku farmakologiju i toksikologiju, Medicinski fakultet, Dr Subotića – starijeg 1, Beograd [INFO]

Postavljeno u Kongresi i simpozijumi | Tagged , , , , | Ostavite komentar
27. januar 2015.

Sastanak Sekcije mikrobiologa SLD

Beograd, prostorije SLD, Džordža Vašingtona 19. Početak u 13:00 časova. Akreditovan Odlukom ZSS br. A-1-2144/14. Teme: „Biološke karakteristike HCV koje uslovljavaju nastanak hronične infekcije“ „Molekularni mehanizmi imunopatogeneze hronične HCV infekcije“

Postavljeno u Stručni skupovi | Tagged , , , | Ostavite komentar
24. januar 2015.

Sastanak Pedijatrijske sekcije SLD

Amfiteatar Instituta za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr Vukan Čupić“, ul. Radoja Dakića 6-8, Novi Beograd. Početak u 11:00 časova. Akreditovan je Odlukom Zdravstvenog saveta Srbije br. А-1-2758/14. Program:

Postavljeno u Stručni skupovi | Tagged , , , , , , , , , , , , | Ostavite komentar
22. januar 2015.

Svečana skupština Sekcije za psihoterapiju SLD

Beograd, prostorije SLD, ulica Džordža Vašingtona 19. Početak u 13:00 časova. Povodom 50 godina postojanja i rada Sekcije za psihoterapiju.

Postavljeno u Stručni skupovi | Tagged , , , | Ostavite komentar
22. januar 2015.

Sastanak Ginekološko-akušerske sekcije SLD

Beograd, sedište kompanije Valeant, bivši Farmasvis (PharmaSwiss), Batajnički drum br. 5a. Sednica Predsedništva GAS SLD u 13:30 časova. Stručni sastanak u 15:00 časova. Sastanak je u procesu akreditacije kod ZSS. Program:

Postavljeno u Stručni skupovi | Tagged , , , , , , | 1 Comment
15. januar 2015.

Sastanak Sekcije za patologiju SLD

Beograd, prostorije SLD, Džordža Vašingtona 19. Početak u 15:00 časova. Tema: „Nova klasifikacija tumora kostiju i mekih tkiva“. Predavači: doc. dr Jelena Sopta, asistent dr Relja Kovačević, Institut za patologiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Postavljeno u Stručni skupovi | Tagged , , , | Ostavite komentar