Monthly Archives: decembar 2014

27. decembar 2014.

Sastanak Pedijatrijske sekcije SLD

Beograd, amfiteatar Univerzitetske dečje klinike, Tiršova 10. Početak u 11:00 časova. Sednica Predsedništva Pedijatrijske sekcije vezana za plan i program rada u 2015. godini u 14:00 časova.

Postavljeno u Stručni skupovi | Tagged , , , , , , , | Ostavite komentar
26. decembar 2014.

Sastanak Sekcije za medicinu rada SLD

Beograd, Hotel M, Bulevar oslobođenja 56 a. Početak u 11:00 časova. Tema: „Efekti različitih profesionalnih štetnosti na zdravlje zaposlenih“. Organizator: Institut za medicinu rada Srbije „Dr Dragomir Karajović“. Program:

Postavljeno u Stručni skupovi | Tagged , , , , , , | Ostavite komentar
25. decembar 2014.

Sastanak Kardiološke sekcije SLD

Beograd, VMA klinika, ulica Crnotravska br. 17. Početak u 15:00 časova. Sastanak Predsedništva sekcije će se održati u 14:15 časova na VIII spratu VMA. Program:

Postavljeno u Stručni skupovi | Tagged , , , , , , , | Ostavite komentar
25. decembar 2014.

Sastanak Endokrinološke sekcije SLD

Beograd, prostorije SLD, Džordža Vašingtona 19. Početak u 18:00 časova. Tema: „Medulski karcinom štitaste žlezde“. Predavač: dr Tatjana Isailović. Akreditovan je Odlukom ZSS br. A-1-2114/14 sa 3 boda za predavača i 2 za slušaoce.

Postavljeno u Stručni skupovi | Tagged , , , , | Ostavite komentar
23. decembar 2014.

Sastanak Sekcije mikrobiologa SLD

Beograd, prostorije SLD, Džordža Vašingtona 19. Početak u 13:00 časova. Tema: „Antibakterijska aktivnost etarskog ulja Thymus pulegioides“. Predavač: prof. dr Dragoljub Miladinović, Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu.

Postavljeno u Stručni skupovi | Tagged , , , , , , | Ostavite komentar
22. decembar 2014.

Sastanak Sekcije za tradicionalnu medicinu SLD

Beograd, prostorije SLD, Džordža Vašingtona 19. Početak u 18:00 časova. Teme: „Lični razvoj u svetlu Porodičnog rasporeda“ Prof. dr Slađana Jović „Lični razvoj u svetlu Reikija“ Dr Veroslava Stanković i Margarita Milenković, Usui reiki grand master

Postavljeno u Stručni skupovi | Tagged , , , , | Ostavite komentar
16. decembar 2014.

Sastanak Sekcije za socijalnu medicinu SLD

Beograd, prostorije SLD, Džordža Vašingtona 19. Početak u 10:00 časova. Tema: „Kako živeti sa stresom?”. Akreditovan Odlukom ZSS kao kurs I kategorije br. 153-02-3751/2014-01 sa 10 bodova za predavače i 5 bodova za slušaoce. Program:

Postavljeno u Stručni skupovi | Tagged , , , , , , | Ostavite komentar
12. decembar 2014.

Sastanak Hirurške sekcije SLD

Beograd, Narodno pozorište, scena „Raša Plaović“, ul. Francuska br. 3. Početak u 11:00 časova. Organizator: Klinika za hirurgiju KBC Zemun. Program:

Postavljeno u Stručni skupovi | Tagged , , , , , , , | Ostavite komentar
13. decembar 2014.

Simpozijum Ishrana hirurških bolesnika

Beograd, Vojnomedicinska akademija, Crnotravska 17. Početak u 8:30 časova. Organizator: Sekcija za anesteziologiju, intenzivno lečenje i terapiju bola SLD. Akreditovan je Odlukom ZSS br. A-1-2139/1. Program:

Postavljeno u Kongresi i simpozijumi | Tagged , , , , , , , | Ostavite komentar
11. decembar 2014.

Sastanak Sekcije za alergologiju i kliničku imunologiju SLD

Beograd, Hotel „Zira“, Ruzveltova 35. Početak u 15:00 časova. Tema: „Mali disajni putevi“. Akreditovan je Odlukom ZSS br. A-1-2122/14 sa 3 boda za predavače i 2 za slušaoce. Sednica Upravnog odbora održaće se 15 minuta pre početka sastanka.

Postavljeno u Stručni skupovi | Tagged , , , , , , | Ostavite komentar