Monthly Archives: novembar 2014

05. decembar 2014.

Sastanak Sekcije za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju SLD

Beograd, amfiteatar VMA, IV etaž, Crnotravska 17. Početak u 12:00 časova. Tema: „A-test: procena funkcionalnog oporavka bolesnika tokom rane i produžene rehabilitacije“.

Postavljeno u Stručni skupovi | Tagged , , , , , , , , | Ostavite komentar
04. decembar 2014.

Sastanak Sekcije za radiološku dijagnostiku SLD

Beograd, amfiteatar VMA, Crnotravska 17. Početak u 16:00 časova. Tema: „Hitna stanja u radiologiji – dijagnostička i interventna radiologija“. Sastanak predsedništva je u 15:00 časova.

Postavljeno u Stručni skupovi | Tagged , , , , | Ostavite komentar
04. decembar 2014.

Sastanak Ginekološko-akušerske sekcije SLD

Beograd, KBC Zemun, Vukova 9. Sednica Predsedništva počinje u 13:00 časova. Stručni sastanak u 14:00 časova u istim prostorijama. Sastanak je u procesu akreditacije kod ZSS. Program:

Postavljeno u Stručni skupovi | Tagged , , , , , , | Ostavite komentar
02. decembar 2014.

Sastanak Sekcije za akupunkturu i Aktiva za kvantnu medicinu SLD

Beograd, prostorije SLD, Džordža Vašingtona 19. Početak u 17:00 časova. Tema: „Rana dijagnostika kancera metodom spektralne konvolucije“. Predavač: prof. dr sc. Aleksandar Tomić. Akreditovan je Odlukom ZSS br. A-1-1665/14 sa 2 boda za slušaoce i 3 za predavača.

Postavljeno u Stručni skupovi | Tagged , , , , , , , | 2 Comments
13. decembar 2014.

IUGA eXchange Program Serbia

Beograd, prostorije GAK Narodni front, Kraljice Natalije 62. 13. i 14. decembar 2014. Organizatori: IUGA asocijacija za uroginekologiju, GAS SLD i GAK Narodni front, Beograd.

Postavljeno u Kongresi i simpozijumi | Tagged , , | Ostavite komentar
12. decembar 2014.

IV Kongres endokrinologa Srbije sa međunarodnim učešćem

Beograd, Hotel Metropol Palace. 12 – 15. decembar 2014. Organizator: Endokrinološka sekcija SLD i Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu. Više informacija [OVDE].

Postavljeno u Kongresi i simpozijumi | Tagged , , , , , , , | 2 Comments
29. novembar 2014.

Zajednički sastanak Sekcije za socijalnu medicinu i Sekcije za tradicionalnu medicinu SLD

Prostorije Lifecoaching centra u Zemunu, ul. Glavna br. 40. Tema: „Porodični raspored i promocija zdravlja pojedinca, porodice i zajednice”. Akreditovan je Odlukom ZSS br. 153-02-1979/2014-01 kao kurs I kategorije sa 12 bodova za predavače i 6 za slušaoce.

Postavljeno u Stručni skupovi | Tagged , , , , , , | Ostavite komentar
12. decembar 2014.

Prvi Slovenačko – srpski simpozijum iz ginekologije i akušerstva

Beograd, Svečana sala SLD, Kraljice Natalije 3. Početak u 9:00 časova. Organizator: Ginekološko akušerska sekcija SLD, AMN SLD i Udruženje ginekologa i obstetričara Slovenije. Program:

Postavljeno u Kongresi i simpozijumi | Tagged , , , , , , , | Ostavite komentar
08. decembar 2014.

43. Simpozijum „Stremljenja i novine u medicini“

Svečana sala dekanata Medicinskog fakulteta, dr Subotića 8, I sprat. 8 – 12. decembar 2014. Organizator: Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu. Spisak prihvaćenih mini simpozijuma [OVDE]. Program [OVDE].

Postavljeno u Kongresi i simpozijumi | Tagged , , , , | Ostavite komentar
29. novembar 2014.

Sastanak Pedijatrijske sekcije SLD

Ub, sala Doma kulture. Početak u 11:00 časova. Aplikacija za akreditaciju sastanka je podneta Zdravstvenom savetu Srbije. Program i ostale informacije:

Postavljeno u Stručni skupovi | Tagged , , , , , , , , | Ostavite komentar