Monthly Archives: septembar 2014

08. oktobar 2014.

Sastanak Sekcije za homeopatiju SLD

Beograd, prostorije SLD, Džordža Vašingtona 19. Početak u 19:00h. Tema: “Prooving ili dokazivanje homeopatskih lekova”. Predavač: prim. Lj. Bajić Bibić. Sastanak je akreditovan Odlukom ZSS.

Postavljeno u Stručni skupovi | Tagged , , , | Ostavite komentar
04. oktobar 2014.

Kurs Akademije medicinskih nauka SLD

Beograd, prostorije SLD, Džordža Vašingtona 19. Organizator: prof. dr Zorana Vasiljević. Tema: „Akutni bol u grudima – akutni koronarni sindrom II: diferencijalna dijagnoza i komplikovane kliničke prezentacije sa poremećajem ritma“. Edukacija je besplatna za članove SLD. Akreditovan je Odlukom br. … Pročitaj više

Postavljeno u Stručni skupovi | Tagged , , , , , , , , , , , | 1 Comment
03. oktobar 2014.

Sastanak Gerijatrijske sekcije SLD

Beograd, Kralja Milutina 52, Gradski zavod za gerontologiju i palijativno zbrinjavanje. Početak u 13:00 časova. Tema: „Srčana insuficijencija u starih: specifičnosti, savremena terapija i kvalitet života“. Sastanak Predsedništva Sekcije u 12:15 časova. Program:

Postavljeno u Stručni skupovi | Tagged , , , , | Ostavite komentar
09. oktobar 2014.

XLII Edukativni simpozijum Klinike za psihijatriju Kliničkog centra Srbije

Beograd, Velika dvorana Zadužbine Ilije M. Kolarca. 9. i 10. oktobra 2014. godine. Tema: „Bioetika u psihijatriji“. Organizator: Klinika za psihijatriju KCS. Program:

Postavljeno u Kongresi i simpozijumi | Tagged , , , , , , , , , | Ostavite komentar
05. oktobar 2014.

Drugi kongres pedijatara Srbije sa međunarodnim učešćem

Beograd, hotel Crowne Plaza. 5-8. oktobar 2014. Organizator: Udruženje pedijatara Srbije. Akreditovan je Odlukom ZSS br. 153-02-1979/2014-01 za lekare sa 13 bodova za predavače, 11 za usmenu prezentaciju, 9 za poster prezentaciju i 7 za pasivno učešće. Program: [OVDE].

Postavljeno u Kongresi i simpozijumi | Tagged , , , , , , , | Ostavite komentar
26. septembar 2014.

Sastanak Sekcije za patologiju SLD

Leskovac, restoran „Gros“. Početak u 11:00h. Tema: „Najnoviji principi dijagnostike limfoma“. Akreditovan je Odlukom ZSS br. А-1-1456/14 kao kurs I kategorije sa 11 bodova za predavače i 6 za učesnike. Organizovan je autobuski prevoz, polazak u 8:00 sati, Deligradska ulica … Pročitaj više

Postavljeno u Stručni skupovi | Tagged , , , , | Ostavite komentar
26. septembar 2014.

Sastanak Hirurške sekcije SLD

Divčibare, Hotel „Balkanija“. Tema: „Hirurško zbrinjavanje ranjenika u Prvom svetskom ratu“. Sastanak će, imajući u vidu godišnjicu Velikog Rata, tematski biti prilagođen ratnoj hirugiji tog vremena. Sednica Predsedništva Hirurške Sekcije SLD počinje u 10:00 sati, stručni deo u 11:00. Program:

Postavljeno u Stručni skupovi | Tagged , , , , , , , , , | Ostavite komentar
25. septembar 2014.

Sastanak Sekcije za dečju neuropsihijatriju SLD

Beograd, prostorije Klinike za neurologiju i psihijatriju za decu i omladinu, dr Subotića 6a. Početak u 13:00 časova. Tema: „Mijastenija gravis udružena sa antitelima prema mišić specifičnoj tirozin kinazi“. Predavač: dr Ana Nikolić, specijalista neurologije, Klinika za neurologiju KCS. Akreditovan … Pročitaj više

Postavljeno u Stručni skupovi | Tagged , , , , , , | Ostavite komentar
25. septembar 2014.

Sastanak Endokrinološke sekcije SLD

Beograd, prostorije SLD, Džordža Vašingtona 19. Početak u 18:00h. Tema: „Tirotoksična periodična paraliza“. Predavač: dr Slavica Savić. Akreditovan Odlukom ZSS br. A-1-2117/14 sa 3 boda za predavača i 2 za slušaoce.

Postavljeno u Stručni skupovi | Tagged , , | Ostavite komentar
03. oktobar 2014.

Simpozijum ”Organizacija rada u operacionom bloku, preoperativna priprema, hirurška taktika”

Novi Sad, Hotel Park, Novosadskog sajma 35. Početak u 10:30 časova. Organizatori: prof. dr Srđan Đurđević, Medicinski fakultet, Novi Sad i Ginekološko akušerska sekcija SLD. Sastanak Sekcije će biti uklopljen u aktivnosti u okviru Novosadskih oktobarskih dana, koji su ove … Pročitaj više

Postavljeno u Kongresi i simpozijumi | Tagged , , , , , , , , | Ostavite komentar