Monthly Archives: maj 2014

11. jun 2014.

Sastanak Sekcije za tradicionalnu medicinu SLD

Beograd, postorije SLD, Džordža Vašingtona 19. Početak u 18:00 časova. Tema: „Rekonektivno isceljivanje“. Predavač: dr Erik Perl, tvorac Rekonektivnog isceljivanja. U saradnji sa Udruženjem Praktičari Rekonekcije Srbije. Ulaz slobodan. S obzirom na ograničeni broj mesta obavezna je elektronska prijava dolaska … Pročitaj više

Postavljeno u Stručni skupovi | Tagged , | Ostavite komentar
11. jun 2014.

Sastanak Sekcije za homeopatiju SLD

Beograd, Prostorije SLD, ul. Džordža Vašingtona 19. Početak u 19:00 časova. Tema: „Ajurveda“. Predavač: dr Verica Ilić. Akreditovan Odlukom ZSS br. A-1-920/14.

Postavljeno u Stručni skupovi | Tagged | Ostavite komentar
07. jun 2014.

Kurs Akademije medicinskih nauka SLD

Beograd, prostorije SLD, ul. Kraljice Natalije 3/1. Tema: „Akutni bol u grudima – akutni koronarni sindrom: diferencijalna dijagnoza i komplikovane kliničke prezentacije sa poremećajem ritma“. Organizator: prof. dr Zorana Vasiljević. Akreditovan je Odlukom ZSS br. 153-02-1979/2014-01 za lekare sa 6 … Pročitaj više

Postavljeno u Stručni skupovi | Tagged , , , , , , , , | 3 Comments
06. jun 2014.

Sastanak Sekcije za anesteziologiju, intenzivno lečenje i terapiju bola SLD

Kragujevac, Hotel Šumarice. Početak u 11:00 časova. Tema: „Intenzivno lečenje politraumatizovanih pacijenata – Iskustva centra za anesteziju i reanimaciju KC Kragujevac“. Akreditovan Odlukom ZSS br. A-1-889/14 sa 3 boda za predavače i 2 boda za slušaoce. Ulaz slobodan za članove … Pročitaj više

Postavljeno u Stručni skupovi | Tagged , , , , , , , | Ostavite komentar
03. jun 2014.

Sastanak Sekcije za akupunkturu i Aktiva za kvantnu medicinu SLD

Prostorije SLD, ul. Džordža Vašingtona 19. Početak u 17:00 časova. Tema: „Aromaterapija kao način lečenja“. Predavači: prof. dr Tijana Momčilov Popin, dr Bojana Maksimović. Akreditovan Odlukom ZSS br. 642;A-1-982/14 sa 2 boda za slušaoce 2 i 3 za predavače.

Postavljeno u Stručni skupovi | Tagged | Ostavite komentar
29. maj 2014.

Treći srpski kongres o štitastoj žlezdi i Škola ultrazvuka štitaste žlezde

29. maj – 1. jun 2014. Specijalna bolnica Zlatibor, Kongresna sala. Kongres je akeditovan Odlukom ZSS br. A-1-1583/14 za lekare, farmaceute, biohemičare, med. sestre i zdr. tehničare sa 11 bodova za predavanje, 9 za usmenu, 7 za poster prezentaciju i … Pročitaj više

Postavljeno u Kongresi i simpozijumi | Tagged , , , , , , , , , , | Ostavite komentar
30. maj 2014.

Kurs Akademije medicinskih nauka SLD

Beograd, prostorije  SLD,  Džordža Vašingtona 19. Tema: „Dijagnoza i tretman autoimunih bolesti jetre“. Organizatori: prof. dr Milena Božić, prof. dr Rada Ješić,  prof. dr Stevan Baljošević. Ciljna grupa su lekari. Akreditovan je Odlukom ZSS br. A-1-1461/14 sa 6 bodova za … Pročitaj više

Postavljeno u Stručni skupovi | Tagged , , , , , , , , , , , , | Ostavite komentar
30. maj 2014.

Sastanak Sekcije za medicinu rada SLD

Kragujevac, Zastava Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika DOO u restrukturiranju, ul. Kosovska 4. Početak u 11:00 časova. Tema: „Medicina rada u preduzeću“. Sastanak Predsedništva Sekcije će se održati u 10:30 časova. Organizovan u saradnji sa Zavodom za zdravstvenu zaštitu radnika … Pročitaj više

Postavljeno u Stručni skupovi | Tagged , , , , , , , | Ostavite komentar
30. maj 2014.

Sastanak Sekcije za patologiju SLD

Odlaže se za 26. septembar 2014. godine. Mesto održavanja sastanka: Leskovac. Tema: „Najnoviji principi dijagnostike limfoma“. Predavači: dr Goran Stanojević, dr Maja Peruničić Jovanović, dr Vesna Čemerikić Martinović i doc. dr Tatjana Terzić. Akreditovan je Odlukom ZSS br. А-1-1456/14 kao … Pročitaj više

Postavljeno u Stručni skupovi | Tagged , , | Ostavite komentar
29. maj 2014.

Sastanak Psihoterapijske sekcije SLD

Beograd, prostorije SLD, Džordža Vašingtona 19. Početak u 15:00 časova. Tema: „OLI – integrativna psihodinamska psihoterapija“. Predavač: Nebojša Jovanović, psiholog i psihoterapeut.

Postavljeno u Stručni skupovi | Tagged , | Ostavite komentar